Dag 23: Ze is vergeten Ghusl (wassing) te doen van Janaabah (onreinheid na geslachtelijke gemeenschap e.d.) tot de zonsopgang

Wat is de wetgeving voor een vrouw die is vergeten zichzelf te reinigen van de Janaabah tijdens Ramadan? De gemeenschap heeft wel plaatsgevonden voor de oproep voor het Fajr gebed, maar ze is zichzelf vergeten te reinigen voor de Maghrib zonsondergang)

Dank zij Allah

Als een vastend persoon junub (in staat van Janaabah) wordt met oorzaak van een natte droom of geslachtgemeenschap, dan moet hij de grote Ghusl (grote wassing) verrichten ivm het Fajr gebed. Het verrichten van het Fajr gebed na het alleen doen van de woedoe (kleine wassing) is niet voldoende. Dit gebaseerd op het feit dat Fajr was aangebroken tijdens Ramadan toen de Profeet (vrede zij met hem) junub was, niet door een natte droom. En hij deed Ghusl en vastte. Overgeleverd door Al-Bukhaari, 1926; Muslim, 1109, van de overlevering van ‘Aa’ishah moge Allah tevreden met haar zijn.

Hierop gebaseerd is jouw vasten op die dag geldig, maar je had je moeten haasten naar het doen van de Ghusl, want je moet het Fajr gebed bidden, en het gebed moet op tijd worden gebeden. Het is niet toegestaan dat uit te stellen.

Er is een waarschuwing gegeven aan degene die niet bidt in de Hadith (overlevering)waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie van jullie ‘Asr niet bidt, zijn goede daden worden geannuleerd.” Overgeleverd door Al-Bukhaari, 553

De vrouw die deze vraag heeft gesteld moet berouw tonen aan Allah (God) dat ze niet op tijd heeft gebeden en kennelijk lui is geweest. Allah (God) accepteert het berouw van degenen die berouw tonen, en Hij vergeeft degenen die terugkeren naar Hem.

En Allah is Alwetend