Dag 22: De toewijzing van i’tikaaf aan sommige moskeeën en niet andere

De toewijzing van i’tikaaf aan sommige moskeeën en niet andere

In sommige Islamitische landen geeft de staat toewijzing aan sommige moskeeën waarin mensen i’tikaaf in acht kunnen nemen, en er zijn andere moskeeën die daarvoor niet toegewezen zijn. Er zijn sommige mensen die i’tikaaf in acht willen nemen in deze moskeeën, hiermee bedoel ik diegene die niet toegewezen zijn. Zondigen de medewerkers van deze moskeeën als ze deze personen geen i’tikaaf laten verrichten, dit in overeenstemming met de instructies van de overheid? Zijn zij opgenomen in de woorden van Allah (de
interpretatie van de betekenis): “En wie is onrechtvaardiger dan degenen die verbieden dat Allah’s naam meermaals genoemd wordt en verheerlijkt wordt (dat in gebeden en aanroepingen) in de moskeeën van Allah? [al-Baqarah 2:114] Als ze zondigen door dat te doen, hoe zit het dan met de autoriteiten te gehoorzamen? Vooral omdat er dan andere moskeeën toegewezen zijn voor i’tikaaf. Gelieve ons te adviseren, moge Allah je belonen met het goede.

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Moskeeën zijn de meest geëerde plaatsen op aarde, ze zijn de huizen van Allah en werden gebouwd voor Zijn aanbidding door te bidden, de Koran te lezen, het gedenken van Allah, het zoeken en het leren van islamitische kennis en i’tikaaf. Wat dit betreft, de Profeet vzmh zei: “… ze [moskeeën] zijn voor de herdenking van Allah, moge Hij verheerlijkt en verheven worden, voor het gebed en het lezen van de Koran.” Overgeleverd door Muslim (285)

Elke moslim heeft het recht om de moskeeën binnen te treden en Allah daar aan te bidden, zolang hij dat doet op de voorgeschreven wijze. Op basis daarvan, wie i’tikaaf in acht wil nemen in een wel bepaalde moskee heeft het recht om dat te doen, niemand heeft het recht om hem te beletten. Degene die dat wel doet, kan worden opgenomen in de betekenis van dit vers (de interpretatie van de betekenis):

“En wie is onrechtvaardiger dan degenen die verbieden dat Allah’s naam meermaals genoemd wordt en verheerlijkt wordt (dat in gebeden en aanroepingen) in de moskeeën van Allah en streven naar hun ondergang? Voor deze was het niet goed ze (Allah’s moskeeën) binnen te treden, behalve in angst. Voor hen is er schande in deze wereld en er is voor hen een pijnlijke straf in het Hiernamaals.” [al-Baqarah 2:114]

Dit wil zeggen, niemand is meer onrechtvaardig dan degenen die dit doen.

Dit verbod wordt versterkt wanneer het wordt gedaan omdat deze mensen die i’tikaaf in acht nemen er op gebrand zijn de Soennah te volgen en mensen te waarschuwen tegen innovatie en hen te vertellen om geen onheil te veroorzaken op aarde, er zijn grenzen gelegd voor hen om i’tikaaf in de huizen van Allah te voorkomen.

Wie ernaar streeft – in dit geval – te voorkomen dat mensen i’tikaaf in acht nemen en verblijven in moskeeën om te bidden, het lezen van de Koran en het gedenken van Allah, is aan het zondigen en valt onder de waarschuwing vermeldt in bovenstaande vers.
Degene die hem helpt om dat te doen is hem gelijk.

Dit zoals voor de werknemers van de moskeeën, als zij een ander houding aan kunnen gaan omwille van Allah tegen het voorkomen van het ten onrechte in acht nemen van  i’tifaak in de moskeeën, dan is dat het wat ze moeten doen, en ze kunnen het zich niet veroorloven om iets anders te doen. Als ze dat niet kunnen doen, dan moeten ze voorzichtig zijn met degene die i’tifaak in acht wil nemen en hem vragen om van gedachte te veranderen, want het is niet verstandig voor een persoon om i’tifaak in
acht te nemen in de moskee en zo schade toe te brengen aan zijn moslim broeders.

Het kan dan beter zijn voor hem en voor de moslims om i’tifaak in acht te nemen in moskeeën waar i’tifaak toegestaan is, zodat er een groot aantal moslims samen komen, en dat zal misschien een middel zijn tot het aanleren van sommige islamitische uitspraken die ze niet kennen, of kan een van hen oprechte advies (naseehah) ontvangen dat nuttig voor hem zal zijn.

Ten tweede: Verbod op i’tikaaf in sommige moskeeën kan aanvaardbaar zijn indien de moskee klein is en niet genoeg ruimte heeft voor de gelovigen, in dit geval zal i’tikaaf de gelovigen storen en zal de moskee nog meer overbevolkt zijn.

En Allah weet het best.

Bron: Islam Q&A