Dag 2: wat zijn de redenen voor het vasten

Het vasten zorgt voor zuivering van de ziel en gehoorzaam zijn aan Allah (God). Door het vasten sta je dichterbij Allah (God) en ben je meer bewust van je goede acties.

Het vasten is een van de 5 zuilen en is dus verplicht.

Door het vasten ben je in staat meer zelfdiscipline te ontwikkelen en je werkt aan je zwakheden in je karakter.Het vasten laat voelen hoe het is om honger en dorst te hebben.

In Soerrah De Koe (Al-Baqarah) lezen we:

“183. O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vََr u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

184. Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten) maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten – het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.

185. De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah (God) wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn.”

IslamCity