Dag 16: Het verhaal van het systeem

Kijk naar het systeem dat de Islam voor ons klaar heeft gemaakt.
Je keert terug naar de Islam door de Kalimah, het woord, uit te spreken, oftewel de shahadatein:

De Arabische tekst is als volgt:  ا شهد ان لا اله الا الله, اشهد انّ محمّدا رسول الله

In getransigeerd Arabisch luidt deze:

āsh’hadu ān lā ilaha illā-llah, āsh’hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah

Door de Kalimah oprecht uit te spreken en met je hart te geloven, betreed je de Islam in en ga je een belofte met Allah (God) aan. In de Koran lezen we wat het doel (belofte van Allah (God)) van dit leven is:

“En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (Adh-Dhaariyaat:56)

Zodra je de Kalimah oprecht uitspreekt dan is bovenstaande je hoofddoel.

Ten 2e leert de Islam ons 5 keer per dag te bidden om Hem, Verheven is Hij, te gedenken. 5 keer per dag bidden wordt een gewoonte, maar is het niet. Elke gebed is anders omdat je bij elke gebed een ander vers of verzen uit de Koran reciteert. Wow!!! Door het gebed vergeet je niet wat je bent en waarvoor je op de wereld bent gezet. Dit systeem kan niet bedacht zijn door de mens, alleen de Schepper is in staat om een dergelijk perfect werkend systeem als “geschenk” aan de mens te geven.

Je dient te geven! Het 3e systeem. Mensen leven samen. Leef je alleen, dan zullen de wolven je opeten! Wil je een goed mens zijn, dan zul je naast het praktiseren, ook moeten geven en aannemen. De bedoeling is dat je meer geeft dan aanneemt. Je geeft en je verwacht niks terug van hem of haar. Want Allah (God), zal je belonen voor je bereidgevigheid, zowel op deze wereld als in het Hiernamaals. Geef vooral in deze maand, want de beloning is groot. Door te geven zal je ook geen onrecht worden aangedaan. Lees:

In de Koran staat, interpretatie: “….en wat u weggeeft om Allah’s (God’s) welbehagen te zoeken: en welke schatten u ook weggeeft, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.” (2:272)

Ten 4e komt ieder jaar de Ramadan met goeds zaken voor ons. Ramadan, de heilige maand. In de maand Ramadan wordt je geloof, Imaam, nog sterker. Je band met Allah (God), wordt krachtiger. Elk jaar krijgen we weer de kans om deze maand mee te maken. De een grijpt deze kans met beide handen en de andere benut deze tijd door andere dingen te doen, zoals alleen maar werken of erger, flirten met meisjes of jongens etc.. Dat is stom! In deze maand kun je je zondes wissen en kun je met een schone lei beginnen, maar niet iedereen begrijpt dat.

Het is overgeleverd dat Abu Hurayrah (radia Allahoe 3anhoe) heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) zei: ‘Allah zegt: ‘Elke daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten; het is voor Mij en Ik zal ervoor belonen.” Vasten is een schild. Als iemand met hem vecht of ruziet, zou hij moeten zeggen: ‘Ik vast.’ Dus vecht ook tegen dat stemmetje in je dat je vertelt wat je moet doen. Je moet weerstand bieden, zodat je sterker en krachtiger worden.

Het 5e systeem is natuurlijk de Bedevaart naar Mekka, de meest Heilige plek op de aarde. Tijdens de Haij transformeer je van goed naar best en sta je dicht bij Allah (God). Daar in Mekka ben je veilig. Je komt schoon terug. Hier later meer over, Insha Allah.

IslamCity