Word ik vergeven voor het plegen van abortus…

Ik ben een Nederlandse meid die erg geïnteresseerd is in de Islam en die
ook een nieuwe moslima zal zijn, insha-Allah. Ik heb een hiermee samenhangende vraag; in het verleden heb ik een abortus gepleegd en ik vraag mij af of Allah, de Verhevene, mij dit kan vergeven en zo ja hoe? Ik heb er heel veel spijt van en ik kan mezelf niet eens in de spiegel aankijken: ik zie dan een moordenaar in de spiegel. Hierna heb ik een miskraam gehad en ik zie dat als een straf die ik verdiend heb. Ook nu probeer ik zwanger te worden en het lukt niet. Pas als ik het gevoel heb, dat Allah (de Verhevene) mij vergeeft, kan ik verder met mijn leven. Kan dit vergeven worden en zo ja hoe?

Antwoord

Al Hamdoe Lillah, dat jouw interesse naar de Islam uitgaat. Moge Allah, de Verhevene, je
belonen voor je oprechtheid en je geduld. Moge Allah je belonen voor al je goede daden. Ameen. Verder zuster, de abortus die je hebt laten plegen was in een tijd dat je geen moslima was. Het wil niet zeggen dat het dan de daad rechtvaardigt, maar je handelde door onwetendheid. Datgene wat je deed of doet waarvan je niet wist/weet of dat volgens de Islam wel of niet mag, wordt door Allah, de Verhevene, vergeven. Ook een slechte daad dat door een moslim of moslima is verricht, wordt door Allah, de Verhevene, vergeven, mits deze persoon oprecht berouw toont.

Het is nu aan jou om de Islam te omarmen en berouw te tonen. Met Zijn Wil, zal Allah, de Verhevene, insha Allah, jou vergeven. Ameen.

Redactie IslamCity