We komen geld te kort, is handelen in drugs een oplossing?

Vraag

Salaam a3leikoem,

We hebben een minimum inkomen en we houden nooit geld over om eten
te kopen, dit na dat we alle lasten en schulden hebben betaald. We hebben 3 kinderen, en mijn man kan maar geen baan krijgen.
Nu is het zo, dat mijn man is dealen in drugs om van dat geld eten voor ons te
kopen. Ik wil dat hij er mee stopt, ook al zou dat betekenen dat we 300 euro per maand te kort komen. Het gevolg is wel dat we te weinig geld zullen hebben voor ons eten en dat we allerlei rekeningen (zorgverzekeraar, energie etc..) niet op tijd kunnen betalen.

Ik weet niet meer wat we moeten doen. Mijn man doet dit (dealen in drugs) niet om de wetten van Allah te overtreden maar om eten mee te kopen en schulden af te lossen.
Als je in een dergelijk situatie verkeert, mag je dan gaan dealen met als doel je gezin mee te onderhouden en je schulden af te lossen?
We hebben ook al hulp gezocht bij instanties. Insha Allah komt het goed. Ik hoop dat ik snel iets van jullie hoor, insha Allah.

Antwoord

Wassalaam,

Eerst beginnen we met een algemeen stukje over geld verdienen in verboden zaken;
Buiten de Islam om geldt in elk land dat dergelijke praktijken verboden zijn. Eigenlijk is de bovengenoemde vraag bij deze al beantwoord. Want je hoort je aan de wet te houden.

En in de Islam is handelen in verboden zaken haram. Een belangrijke reden waarom de mens besluit om zich bezig te houden met dergelijke praktijken is vaak een gevolg van een zwakke Imaan (geloof in Allah). Wanneer het geloof afneemt, neemt de vrees of Allah (عز وجل) af. Wie Allah niet vreest, maakt zich geen zorgen over de oorsprong van zijn geld, noch waaraan hij het uitgeeft. Vaak is zijn bezorgdheid zijn kapitaal te vergroten – zelfs als het verboden is – door diefstal, corruptie, dealen in drugs, onderdrukking etc..

Dit geld gebruikt hij om zich te voeden, zich te kleden, een auto te kopen, een huis te bouwen en vele andere dingen, terwijl de Profeet (عليه اللام) zei: “De hel heeft meer recht op elk vlees dat voortkomt uit het verbodene.”
Overgeleverd door at-Tabarârâni in al-Kabîr, v.19, p 136.

Hij zal op de Dag der Opstanding ondervraagd worden over zijn geld: hoe heeft hij het verdiend en waaraan heeft hij het uitgegeven? En dan zullen verdoemenis en verval zijn lot zijn.

Wat betreft de bovengenoemde kwestie het volgende;
Het handelen in drugs om met het “verdiende geld” eten mee te kopen is natuurlijk ook een verboden zaak. Ook al heb je het heel zwaar. De Koran en de Soennah maken geen onderscheid in arme of rijke mensen: je bent arm en dus mag je wel handelen in verboden zaken en jij bent rijk en dus mag je niet handelen in verboden zaken. Dat zou krom en onjuist zijn. Wat voor een rijke geldt, geldt ook voor een arme.

Ons advies is, vraag Allah om vergeving en kijk naar andere mogelijkheden. Handelen in drugs is echt niet de oplossing. Ook al lijkt het zo. Wat zullen jullie kinderen (over een paar jaar) hier van vinden, zullen ze trots op hun vader zijn? Nee. Zullen ze trots op hun moeder zijn? Nee. Ze zullen eerder boos en misleid zijn doordat hun ouders ze hebben blootgesteld aan verboden zaken.

{mosgoogle left} Voor elke hobbelige, moeilijk begaanbare weg is er een andere weg (oplossing). Soms duurt het iets langer om uit het dal te komen. Maar als je best doet, dan zul je eruit klimmen. En wel halal! Bid tot Allah en vraag naar de oplossing. Moge Allah jullie leiden naar het goede.

Bron: Verboden, van Shaykh ‘Abdul ‘Aziz . Bâz
Beantwoord door: Aboe Soufyan