Wat te doen tegen destructieve jaloezie

Het is aangeraden om de volgende woorden van Allah te overdenken (interpretatie van de betekenis):

“…..Dit is Allah’s genade; Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwetend.” [Al-Maa’idah 05:54].

“….. Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen in graden, opdat sommigen hunner anderen te werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan hetgeen zij vergaren.” [Al-Zukhruf 43:32]

Hasad (destructieve jaloezie) zorgt voor veel kwaad in deze wereld en in het Hiernamaals. Al-Tirmidhi heeft overgeleverd van al-Zubayr ibn al-‘Awaam dat de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei:

“Er is tot u gekomen de ziekte van de volkeren vóór u: jaloezie en haat. Dit is de ‘scheerder’ (vernietiger), ik zeg niet dat het haar scheert, maar dat het geloof scheert (vernietigt). Bij de Ene in Wiens Hand mijn ziel is, u zult het Paradijs niet betreden totdat u gelooft, en u zult niet geloven voordat u elkaar lief hebt. Zal ik u niet vertellen over hetgeen uw liefde zal versterken tussen u? Verspreid (de begroeting van) salaam onder u.” (Een hasan hadith is. Al-Jaami ‘Tirmidhi, 2434).

Wat de betekenis van de uitdrukking “het scheert (vernietigt) het geloof”, al-Tayyibi zei: “dat wil zeggen, haat neemt het geloof weg als een scheermes dat haar wegneemt.” (Al-al-Tuhfat Ahwadhi bi Sharh Jaami ‘Tirmidhi).

Het lijkt erop, mijn zuster, dat jaloezie een slechte zaak is en de gevolgen zijn niet al te rooskleurig. Hier zijn een aantal oplossingen voor je:

1 – Doe du’aa (smeekbede) naar Allah en vraag Hem om u te ontdoen van dit probleem. De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) gebruikte de volgende woorden in zijn du’aa’, “Wa’hdi qalbi wa’slul sakheemata sadri” (leid mijn hart en verwijder het kwade uit mijn borst). “De zinsnede “leid mijn hart “betekent op het rechte pad”, en “verwijder het kwade uit mijn borst”, betekent het wegnemen van alle onoprechtheid, rancune en haat.”

2 – de betekenis van de Qur’an overdenken en deze regelmatig lezen, vooral de verzen die spreken over hasad (destructieve jaloezie). Het lezen van de Koran brengt veel hasanaat (beloning voor goede daden). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden” [Hood 11:114]

3 – Het lezen van de seerah (biografie) van de Boodschapper (Salla Allahu 3alayhi wa Salam), te zien hoe hij bleef uit de buurt van hasad en hoe hij anderen liefheeft, zelfs zijn vijanden. Onder de nuttige boeken over seerah wordt “Noor al-Yaqeen Seerat fi Sayyid al-Mursaleen” genoemd.

[Noot van de vertaler: een bekend boek van seerah dat beschikbaar in het Engels is, is “Al-Raheeq al-Makhtoom (The Sealed Nectar) – Biografie van de edele Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam), door Safi-ur -Rahmaan al-Mubarakpuri]

4 – Het lezen van de biografieën en verhalen van de Sahaabah, zoals Suwar min Hayaat al-Sahaabah door ‘Abd al-Rahmaan al-Basha Ra’fat)

5 – Indien een dergelijke gedachte (van hasad, enz.) door je hoofd speelt, zoek dan toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan, en houd jezelf bezig met iets dat je deze insinuerende fluisteringen en gedachten doet vergeten.

6 – Als de Shaytaan het klaart hasad in jouw hart te kweken, dan dien je rekening te houden met wat je zegt en doet om de hasad niet te laten zien of te laten horen. Ieder mens heeft zijn of haar aandeel in hasad. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah zei: “Niemand is vrij van hasad, maar de edele mens verbergt het, terwijl de gemiddelde persoon het laat zien.” (Al-Amraad Quloob). Een persoon zal niet worden afgerekend op datgene wat door zijn hoofd gaat, maar hij zal worden afgerekend op datgene wat hij zegt en doet. De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei:

“Allah zal mijn ummah vergeven voor hun fouten, wat zij zijn vergeten en wat ze zijn gedwongen om te doen.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 2033).

7 – Als je voelt dat je jaloers bent jegens een bepaalde persoon, koop dan een cadeau voor hem en schud hem de hand. De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: “Schud de hand, want dit zal wrok weg nemen, en geef elkaar geschenken en heb elkaar lief, want dit zal haat verdrijven.” (Overgeleverd door Maalik in al-Muwatta”, 1413 ).

Hasad is het resultaat van haat, waarvan de tegenovergestelde de liefde is het geven van geschenken en het verspreiden van (de begroeting van) salaam.

De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: “Je zal het paradijs niet binnengaan voordat je gelooft, en je zult niet geloven voordat je elkaar liefhebt. Zal ik jullie niet vertellen van hetgeen jullie liefde onderling zal versterken? Verspreid (de begroeting van) salaam onder jullie. “(Overgeleverd door Moeslim, 81).

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah zei in zijn boek al-Amraad Quloob (de ziekten van het hart):

“Wie in zichzelf iets van hasad ondekt jegens een ander, moet proberen deze te neutraliseren door middel van taqwa (vroomheid, het bewustzijn van Allah) en sabr (geduld). Dus dient hij een hekel aan dat (het gevoel van hasad) in zichzelf te hebben… Maar degene die ten onrechte zijn broer (in de Islam) door woord of daad onrecht doet, zal worden gestraft. Degene die Allah vreest en geduldig is, behoort echter niet tot de overtreders, en Allah zal hem door zijn taqwa zijn voordeel doen.”

En Allah weet het beste.