Wat is het oordeel over het vieren van de twee Ieds

Wat is het oordeel over het vieren van de twee Ieds, de nacht van Israa en het midden van de maand Sha’baan?

Antwoord

Er is geen bezwaar tegen het uiten van blijdschap en vreugde tijdens Ied Ul Fitr en Ied Ul Adhaa, zolang het binnen de grenzen van de shari’ah blijft. Hiertoe behoort, dat mensen eten, drinken en andere etenswaren bereiden. Het is authentiek overgeleverd dat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft gezegd:

‘’De Dagen van Tashreeq zijn dagen van eten, drinken en het gedenken van Allah de Verhevene’’

De dagen van Tashreeq zijn de drie dagen na Ied Ul Adhaa. Op de dag van Ied Ul Adhaa slachten mensen hun offer, eten ervan en genieten van de zegeningen die Allah hen heeft geschonken. Dit geldt ook voor Ied Ul Fitr. Gedurende deze feestdagen mag men zijn blijheid en vreugde tonen, zolang dit niet de grenzen van de shari’ah overschrijdt.

Het vieren van de 27ste nacht van de maand Radjab, de 15de nacht van Sha’baan of de dagen van Aashoera, heeft echter geen oorsprong in de shari’ah. Het is verboden om deze aangelegenheden te vieren. Indien een moslim naar zulke festiviteiten wordt
uitgenodigd, mag hij ze niet bijwonen. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft gezegd:

‘’Pas op voor vernieuwde zaken, want elke vernieuwing is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling’’

Sommige mensen beweren dat de 27ste nacht van de maand Radjab de nacht van de Mir’aadj is. Dit is historisch echter nooit bewezen en eveneens vals. Zelfs als we hypothetisch gesproken zeggen dat de Mir’aadj op deze nacht heeft plaatsgevonden,
dan is het nog niet voor ons toegestaan om hier een feestdag van te maken. Er is ook niet overgeleverd, dat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam de 15e van de maand Sha’baan verheerlijkte of herdacht. Sommige Taabi’ien herdachten deze
dag inderdaad maar doormiddel van gebeden en aanroepingen en niet met eten en feestvieren.

De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, werd gevraagd over het vasten op de dag van ‘Aashoera en hij, salla Allahu alayhie wa salam zei:

‘Het is een kwijtschelding voor het vorige jaar’’

Oftewel het jaar vóór de dag van Aashoera. Het is niet toegestaan om op deze dag iets van festiviteiten of van verdriet te tonen. Feest vieren of verdriet hebben speciaal op deze dag wijkt af van de Soennah.

Sheikh Ibn Utaymien
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie,
Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh
Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.

Overgenomen door
Safiyyah Al Hollandia {mosgoogle left}