Wat is de rol van de autochtone Moslim?

Wat is de rol van de autochtone Moslim in zijn geboorte land dat niet Islamitisch is?

De rol van een nieuw bekeerde Moslim is in eerste instantie het goede voorbeeld te geven in zijn gedrag. Hij dient zich te gedragen zoals de Islam het van hem verwacht. Ten tweede zou hij zijn best doen om het goede van de Islam te laten zien. Ten derde, dient hij zijn best te doen samen met andere moslims om Islamitisch onderwijs te stimuleren. Eveneens dient hij te helpen met het vinden van een geschikte ruimte of het bouwen van een moskee in zijn stad, samen met andere moslims.