Wat is de regelgeving over het bezoeken van graven en mausoleums?

Het bezoeken van graven bestaat uit twee soorten:
De eerste soort: het is toegestaan en gewenst om aanroepingen te verrichten voor de doden en genade voor hen te vragen. Men wordt hiermee aan de dood herinnerd en het is een voorbereiding op het hiernamaals. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd:
‘Bezoek de graven want ze herinneren jullie aan het hiernamaals’

De Profeet, Salla Allahu alayhie wa salam en zijn metgezellen hadden de gewoonte om graven te bezoeken. Dit is alleen bedoeld voor mannen, niet voor vrouwen. Het is voor vrouwen niet toegestaan om graven te bezoeken. Men moet hen dat verbieden, omdat het authentiek is overgeleverd dat de Profeet, Salla Allahu alayhie wa salam, de vrouwen die graven bezoeken heeft vervloekt. Als zij de graven bezoeken kan dit namelijk een fitnah zijn voor hen of door hen, doordat ze weinig kunnen verdragen en worden overwonnen door groot verdriet.
Het bidden voor de doden is echter wel toegestaan voor zowel mannen als vrouwen. Dit is overgeleverd in authentieke overlevering van de Booschapper van Allah, salla Allahu alayhie wa salam.

De tweede soort: van gravenbezoek is het geïnnoveerde soort. Dit is het bezoeken van graven om de overledenen aan te roepen, hen om redding te vragen, het brengen van offers voor hen of het doen van plechtige beloftes aan hen. Dit is een zeer slechte daad en Grote Shirk. Hieronder valt ook het bezoeken van graven om daar aanroepingen te doen, Qur’aan te reciteren en het gebed te verrichten. Dit is een verboden innovatie en een middel dat naar Shirk leidt!

Er zijn dus in feite drie soorten van gravenbezoek:
1. Toegestaan: dit is het bezoeken van graven om aanroeping te doen voor de overledenen of om aan het hiernamaals herinnerd te worden.

2. Het bezoeken van graven om daar Qur’aan te reciteren, te bidden of offers te slachten. Dit is een Innovatie en een middel dat leidt naar Shirk.

3. Het bezoeken van graven om een offer te brengen bij de dode, met als doel om toenadering tot hem te zoeken. Of om hem om redding of overwinning te vragen in plaats dit te vragen aan Allah, subhana wa ta3ala. Dit is grote Shirk.
{mosgoogle left}
Sheikh Ibn Baaz
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie, Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.