Wat is de regel over het ophangen van fotos aan de muur en het bezitten van persoonlijke fotos?

Het is niet toegestaan om foto’s met een ziel op te hangen of te bewaren. Men isverplicht om deze foto’s te vernietigen. Dit is zo omdat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, aan ‘Ali, radiAllahuanhu vertelde:

‘Laat geen afbeelding zonder deze uit te wissen’

Djaabir, radiAllahuanhu, heeft ook authentiek overgeleverd dat:

‘De profeet, salla Allahu alayhie wa salam, verboden heeft afbeeldingen in huis te hebben’

Alle herinneringsfoto’s moeten dus vernietigd worden door ze te verscheuren of te verbranden. Noodzakelijke foto’s zoals voor officiële documenten en andere soortgelijke papieren mogen echter wel bewaard worden.

Sheikh Ibn Baaz

Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie,
Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh
Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.

Overgenomen door
Safiyyah Al Hollandia