Waarom zijn de engelen geschapen?

Vraag
Allah heeft voor ons de edele schrijvers (engelen) geschapen die alles wat wij zeggen en horen noteren. Wat is de wijsheid achter hun schepping, terwijl Allah kennis heeft van alles en niets van wat wij geheimhouden of onthullen voor hem verborgen blijft?

Antwoord
Ten eerste: we zouden vaak achter de wijsheid van zulke zaken kunnen komen, maar niet altijd. Er zijn veel dingen waar we de wijsheid erachter niet kennen. Zoals Allah subhana wa ta’ala heeft gezegd:

‘’En zij stellen u vragen betreffende de Geest. Zeg: “De Geest is op bevel van mijn Heer: en er is u slechts een weinig kennis van gegeven.”’’ (Soerah Al-Israa: 85)

Wat betreft de vraag over de schepping van de engelen; De vrager zou mij net zo goed kunnen vragen waarom heeft Allah de kameel in deze vorm gecreëerd? Of hij zou kunnen vragen waarom Allah het Dhuhr, Asr, en Ishaa gebed vier rak’as heeft gemaakt?

Als we de wijsheid van deze zaak zouden willen achterhalen, dan zou dat niet lukken. Men kan zich immers afvragen waarom Allah er geen zes of acht van heeft gemaakt?

Daarom weten wij dat de wijsheid achter veel universele zaken en veel zaken die de shari’ah aangaan voor ons verborgen blijft. Hoewel wij wel zoeken naar de wijsheid achter sommige scheppingen en zaken van de shari’ah. Als Allah ons hierin laat slagen, dan zeggen wij dat dit een extra verdienste, wetenschap of zegen is. En als we niet achter deze wijsheid kunnen komen, dan missen we niets.

Laat ik teruggaan naar de vraag: Wat is de wijsheid achter het machtigen van de edele schrijvers die alles wat wij doen weten? De wijsheid hierachter is, dat het toont dat Allah alles op orde heeft en alles met precisie leidt. In zoverre dat Hij edele schrijvers heeft gemachtigd om de daden van de mens en alles wat zij zeggen te noteren. Terwijl Hij weet wat we doen voordat ze het doen. Dit is allemaal een deel van Zijn complete zorg voor de mens en Zijn complete wijsheid in dit universum. En Allah weet het het best.

Sheikh Ibn Utaymien
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie,
Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh
Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.

Overgenomen door
Safiyyah Al Hollandia