Waarom kunnen moslims het niet altijd eens zijn met het Westerse leven?

De moslims keuren niet alles af wat westers is. Integendeel, het Westen kent vele goede dingen waar moslims van kunnen leren, bijvoorbeeld:

De mensen in het Westen weten hun toekomst beter te plannen.
Het Westen weet goed om te gaan met wetenschap en investeert hierin veel tijd en geld.
Het Westen werkt hard en zijn preciezer.
Het Westen is goed ontwikkeld op vele gebieden, zoals; technologieën, industrie natuur wetenschappen etc..
De steden zijn schoon en goed ingericht.
etc..


Maar de moslims kunnen het niet eens zijn met een aantal dingen uit het Westen, zoals:

 • In het Westen wordt met twee maten gemeten. Men kent een standaard voor het Westen en een standaard voor de rest van de wereld. Een goed voorbeeld is dat het Westen wel over Atoomenergie mag beschikken en de Islamitische wereld mag er niet eens aan denken. Een ander voorbeeld is de ‘democratisch’ gekozen regering Hamas in Palestina, welke door het Westen niet wordt erkend.
 • Een man en een vrouw die een relatie aan gaan voor het huwelijk is algemeen aanvaard in het Westen, terwijl alle boeken van God dit verbieden. Het heeft een andere naam gekregen, namelijk dating, terwijl het niets anders is dan overspel. Het veranderen van de naam van overspel in dating wil niet zeggen dat de waarheid m.b.t. overspel veranderd is. Helaas komt overspel ook steeds vaker in de Islamitische wereld voor.
 • Het drinken van alcohol is algemeen aanvaard, terwijl alle profeten ons geleerd hebben juist geen alcoholische dranken te drinken. Zelfs Paulus (een heilige binnen het Christendom) heeft dit gezegd.
 • In de zakelijke omgang gaat het Westen niet ethisch met de Islamitische wereld om. Het liefst zou het Westen de moslims in zaken, in natuurwetenschappen en in de politiek ridderlijk willen verslaan.
 • Over het algemeen komt het Westen hun belofte niet na. Sterker nog, vaak wordt een afspraak gemaakt, terwijl men in zijn achterhoofd weet dat de afspraak niet zal nakomen. Het geven van valse beloftes is een onderdeel van tactiek.
 • Sommige Westerse Landen komen alleen die internationale verdragen na die hun goed uitkomen. De VS heeft er 40 jaar over gedaan om met de Palestijnen te praten. Immers de Palestijnen zijn in 1948 door de Israëliërs uit hun vaderland verdreven.
 • De uitspraak ‘ikke, ikke en de rest kan stikken’ is op het Westen goed van toepassing. Algemene belangen staan boven ‘het recht’, ‘goed’ of ‘fout’. Het egoïsme domineert de ethiek.
 • Het Westen gelooft over het algemeen in de superieuriteit van het blanke ras.
 • De politiek van het westen is over het algemeen ‘machiavellistisch’. De term ‘machiavellistisch’ wordt meestal gebruikt in relatie tot ‘De Heerser’, een boek dat als reputatie heeft om een handleiding voor gewetenloze heersers te zijn. In Machiavelli’s boek is de moraal echter afwezig. Iets is niet goed of slecht te noemen.
 • Over het algemeen staat het Westen open voor iedere vorm van ideologie, behalve de Islamitische. Het Westen kent vele vooroordelen tegen over de Islam en moslims. Door de geschiedenis heen heeft het Westen een klimaat gecreëerd waar in de Islam en moslims als slecht worden betiteld.
 • In oorlogstijd worden de mensenrechten geschonden. Zie en hoor de verhalen uit Irak (de Abou Graib gevangenis) en Afghanistan en de vele illegale CIA vluchten.
 • Het plannen van massa slachtingen in gebieden waar spanningen heersen, komt vaak voor. Lees de verhalen van de duizenden mensen die geslacht zijn tijdens de val van Srebrenica.
 • De vrijheid van het individu gaat soms zover dat het belang en de veiligheid van de samenleving in gevaar kan komen.
 • Prostitutie is over het algemeen geaccepteerd, maar onder tussen wordt wel gedemonstreerd tegen een Frans schoolgaand meisje dat een hoofddoek draagt.
 • Het leven is zo gepland dat ontucht en overspel onvermijdelijk is.
 • Doordat het hedonisme (een hedonist streeft naar zoveel mogelijk genot) door sommigen geaccepteerd is, komen het huwelijk, de gemeenschap en de familierelaties in gevaar.

Het Westen kent vele positieve dingen, maar helaas ook negatieve dingen. Waarom?

Omdat er weinig aandacht is voor God, zijn boeken en zijn profeten. De moslims hebben soms moeite met sommige Westerse gebruiken. Niet omdat het Westers is, maar omdat het minder of geen religie kent. De moslims houden niet van het leven waar God niet in voor komt. Het maakt dan niet uit of deze manier van leven in het Westen, in het Oosten of in het Zuiden plaats vindt. Een moslim kan niet van die dingen gaan houden, waar Allah niet van houdt.

Sommige mensen in het Westen zijn het niet eens met een aantal islamitische regels. Waarom? Omdat de moslims in God, in alle profeten en in al zijn boeken geloven. Het is omdat ze geen alcohol drinken. Het is omdat ze overspel niet goed keuren, etc..
{mosgoogle left}
Het Westen wil dat de rest van de wereld zoveel mogelijk naar hun model leeft. Het Westen wil dat iedereen hen volgt, i.p.v. dat we in God geloven en de leer van zijn profeten volgen. De god van het Westen is genot, i.p.v. de Enige God, de Schepper van al.