“Voor ieder persoon is zijn religie perfect”

Mensen die opgroeien in verschillende omgevingen en geloven ontwikkelen vanzelfsprekend verschillende temperamenten en identiteiten.
Een persoon geboren in een Hindu familie wordt Hindu nadat hij opgegroeid is. Voor hem is de Hindu religie perfect.
Voor een dergelijk persoon is het vanaf zijn jeugd ingebakken in zijn natuur dat hij in de eerste en laatste plaats Hindu is.
Stel dat hij de boodschap van Islam ontvangt. Wat is de kans dat hij zijn religie verlaat, zijn identiteit en een nieuwe accepteert? Is het voor deze persoon niet moeilijk om moslim te worden in vergelijking met iemand die als moslim geboren is.
Het beangstigt mij als ik eraan denk waar ik vandaag zou zijn als ik in een ander geloof was geboren dan de Islam. Dus waarom is het niet wettelijk bepaald dat een ieder gelijke gelegenheid heeft om Islam te ervaren en accepteren vanaf de wieg. Is dit een kwestie van de wil van Allah, Geestelijk (Hidayah) of Menselijk Psychologie. Reageer alstublieft met referenties van de Quran en hadith.

Antwoord

Alle zegeningen voor Allah

Allah zegt(interpretatie van de betekenis)
“Wend dan jouw gezicht (O Moehammed) naar de godsdienst (van pure Islamitische Monotheïsme) als een Hanif (aanbid geen ander dan Allah alleen). Volg de natuurlijke aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.”
Ar Roem(30:30)

Het is overleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: ”Elk kind wordt geboren in een status van fitrah (de natuurlijke aanleg van de mens, zoals Islam), dan vormen zijn ouders hem tot een Jood of een Christen of een Magian.” (Over eens)

De juiste visie op wat bedoeld wordt met fitrah is de religie van Islam, zoals geschreven in de hadith, overleverd door Muslim door de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), die zei: ”Allah zei:” Ik heb mijn slaven als Haneef gecreëerd (gelovers in pure monotheïsme), toen heeft de Shaiytaan ze misleid van hun geloof; hij verbood hun wat ik hun had toegestaan en commandeerde ze anderen met mij te associëren, waarvoor ik geen toestemming had neergezonden.” ”Wat dit betekent wanneer wordt gezegd dat een kind als Muslim wordt geboren is dat het in essentie klaar wordt geboren, wanneer het de leeftijd van discretie bereikt, als het de keuze krijgt tussen Islam als zijn religie en het tegenovergestelde, zal hij de voorkeur hebben voor de Islam ten opzichte van het tegenovergestelde en zal Islam als zijn religie kiezen, zolang er niets is dat hem hiervan weerhoudt, zoals zijn grillen en verlangens of tribalisme. Als hij zijn verlangens volgt, zal hij de voorkeur hebben voor valsheid zodat hij enige vorm van leiderschap of rijkdom kan behalen, en tribalisme of raciale trots zorgen dat hij zijn voorvaderen of ouders volgt, ook al volgen zij niet de ware begeleiding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis)
“Zij zeiden zelfs; ”voorwaar, Wij troffen onze voorvaderen aan in een godsdienst. En voorwaar, wij volgen in hun voetsporen.” (AZ Zoekhroef 43;23)

En Allah vertelt ons wat de volgelingen van de mensen van de Hel zullen zeggen (interpretatie van de betekenis):
“En zij zeggen:” Onze Heer, voorwaar, wij gehoorzaamden onze leiders en onze vooraanstaanden, waarop zij ons van de Weg deden afdwalen…” (al Ahzab 33;67)

Als elk kind geboren wordt in een status van fitrah, dan zal er klaarblijkelijk iemand zijn die beïnvloed wordt in wijzen dat in overeenstemming zijn met die fitrah en zal het versterken, zoals die wie geboren worden bij Islamitische ouders en opgroeien in een Islamitische gemeenschap.
En er zullen sommigen zijn wiens fitrah is veranderd, zoals die geboren zijn bij niet-moslim ouders en opgroeien tussen de niet-moslims, zij het Joden, Christenen, Magians of mushrikeen.
Ongetwijfeld heeft degene die geboren is in Islam de middelen van begeleiding en geluk die niet beschikbaar zijn voor anderen die geboren worden en opgroeien in kaafir gemeenschappen.
Wie een makkelijke toegang heeft tot de middelen van geloof en begeleiding is een zegening van Allah, die HIJ geeft aan wie HIJ wil.

Het moet ook opgemerkt worden dat de persoon van wie de fitrah veranderd is, niet gestraft zal worden voor zonden van anderen; echter wordt hij gestraft als de oproep van de Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) hem bereikt en hij deze niet accepteert uit eigenwijsheid, arrogantie of triballistische trots in de religie van zijn voorvaderen en landgenoten, omdat het bewijs vastgesteld is tegen hem als de oproep van de Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) hem bereikt. En in zulk geval, als hij volhoudt in zijn kufr dan verdient hij gestraft te worden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis); ”En Wij straffen niet voordat Wij een Boodschapper hebben gestuurd.” (al Isra 17;15)

Wat jij zegt in jouw vraag, “Het beangstigt mij te denken…”, is dit juist en is verstandig, daar het de zegening is van Allah op jou dat je geboren bent in de Islam. Als je in een ander geloof was geboren, zou er de angst zijn dat je in die valse religie zou blijven, maar als Allah iets goeds wilt voor Zijn slaaf, maakt HIJ het gemakkelijk voor hem om begeleiding te krijgen die hem van de religie van de kufr brengt naar de religie van Islam. De gehele kwestie is aan Allah.

Maar wat je zegt in jou vraag, ”Dus waarom is het niet de wet dat…?” dit is een loze vraag veroorzaakt door onbekendheid van de wijsheid van Allah en ZIJN manieren om met zijn creatie om te gaan. Uiteraard is het onmogelijk dat dezelfde mogelijkheden beschikbaar zijn voor allen, omdat er zoveel menselijke religies zijn, en begeleiding naar Islam gebeurt wanneer een persoon ervoor kiest begeleidt te worden, omdat Allah de mens het vermogen heeft gegeven om de waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden, tussen wat goed is en wat schadelijk is, door wijze van reden dat Hij in hem heeft gevestigd, en de verklaringen met welk Hij Zijn Boodschappers heeft gestuurd. Tegelijk is de wil van de persoon ondergeschikt aan de wil van Allah, daar Hij Degene is die laat verdwalen wie Hij wil door Zijn gerechtigheid en wijsheid en Hij begeleidt wie Hij wil door Zijn genadigheid en wijsheid.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis);
“Dit is niets anders dan een Vermaning voor de werelden. (Mens en jinn)
Voor wie van jullie het rechte (pad) wil volgen.
En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil.”

(al Takweer 81;27-29)

Redactie IslamCity

Bron: Islam Q&A