Op zoek naar de juiste antwoorden

Is het verplicht om je kind te laten besnijden?

Sinds de Profeet Abraham (3halayhie selaam) worden mannen besneden, zowel in de Islamitische als Joodse traditie. En het is meer dan een religieuze traditie. De Profeet Mohammed (sallallahoe alayhie wa selaam) is zelf ook besneden. De sahabaa en hun kinderen en klein kinderen zijn ook besneden. De besnijdenis van mannen is een Soennah moe-aqqaddah (een zaak dat door de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) altijd werd verricht). Daarom zijn wij verplicht dit ook te doen.

De overlevering van Aboe Hoerayrah ((radhia Allahoe’anhoe)
die overlevert dat de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) zei:

“Vijf (zaken) behoren tot al-Fitrah (natuurlijke aanleg); Het scheren van de schaamstreek, de besnijdenis, het kortknippen van de snor, het epileren van het okselhaar en het kortknippen van de nagels.” (al-Boechari en Moeslim)

Het besnijden is van de Millah (het geloof) van onze profeet Abraham (3alayhie selaam). Aboe Hoerayrah (radhia Allahoe’anhoe) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) zei:

“Ibrahiem, de (enige) vriend van Allah, besneed zichzelf nadat hij de tachtig was gepasseerd.” (al-Boechari en Moeslim)

Allah zegt in de Koran:

“Daarop openbaarden wij aan jou (O Mohammed!): ,,Volg de godsdienst van Ibrahiem Hanifan (Islamitisch monotheïsme: het aanbidden van Allah alleen).” (Hoofdstuk 16: 123)

Als ik namelijk de eer krijg om een kind te mogen krijgen. Zou ik hem niet die pijn willen laten onder gaan omdat ik die keuze voor hem maak. Ik vind dat hij dat dan zelf moet beslissen wanneer hij ouder is.

Het is aanbevolen om de besnijdenis op de zevende dag na de geboorte te laten gebeuren. Dit op basis van de overlevering van Djaabir (radhia Allahoe’anhoe), dat de Boodschapper (sallallahoe alayhie wa selaam) Aqiqah voor Hassan en Hoessein hield en hun besneed op de zevende dag (na hun geboorte).” (at-Tabaraanie)

Ibn Abbaas (radhia Allahoe’anhoe) zei: “Zeven (zaken) zijn aanbevolen op de zevende dag met betrekking tot het pasgeboren kind; het geven van een naam en de besnijdenis.” (at-Tabaraanie)

Verder heeft de besnijdenis op vroege leeftijd heel wat gezondheidsvoordelen:

Dr. Moh’ammed ‘Aliy al-Baar (lid van het Koninklijk College van Chirurgen in de UK en een consulterend geneesheer voor het Islamitisch Geneeskundig Departement van het Koning Fahd Centrum voor Medisch Onderzoek in de Koning ‘Abdoel-‘Aziez Universiteit in Djeddah) zegt in zijn boek al-Khitaan (de Besnijdenis):

“Besnijdenis van pasgeboren jongetjes (d.w.z. binnen hun eerste levensmaand) brengt een aantal gezondheidsvoordelen, waaronder:

1- Bescherming tegen lokale infectie in de penis, wat kan optreden door de aanwezigheid van de voorhuid, wat een vernauwing van de voorhuid kan veroorzaken, wat kan leiden tot het vasthouden van urine of infecties van de eikel (de top) van de penis – wat besnijdenis noodzakelijk maakt om deze problemen te behandelen. In chronische gevallen kan het kind blootgesteld worden aan een aantal ziekten in de toekomst, waarvan de meest serieuze kanker in de penis is.

2- Infecties in het urinekanaal (urethra). Vele onderzoeken hebben aangetoond dat onbesneden jongens meer blootgesteld zijn aan infectie in het urinekanaal. Door sommige onderzoeken kwam naar voren dat het 39 keer vaker voorkwam bij onbesneden jongens. Uit andere onderzoeken bleek het bij hen tien keer vaker voor te komen. Andere onderzoeken tonen aan dat 95% van de kinderen die leden aan infecties van het urinekanaal, onbesneden waren, terwijl het aantal besneden kinderen niet hoger was dan 5%.

Bij kinderen kan een infectie van het urinekanaal in sommige gevallen zeer ernstige gevolgen hebben. In het onderzoek door Wisewell bij 88 kinderen die leden aan een infectie van het urinekanaal, werd bij 36% van hen dezelfde bacterie ook in hun bloed aangetroffen. Drie van hen liepen een hersenvliesontsteking op, en twee leden aan een nierstoornis. Twee anderen overleden aan de gevolgen van het verspreiden van de micro-organismen door hun hele lichaam.

3- Bescherming tegen kanker in de penis: de onderzoeken tonen aan dat kanker in de penis bijna niet voorkomt bij besneden mannen, terwijl het aantal onder de onbesneden mannen niet onbeduidend is. In de VS is het percentage van peniskanker onder besneden mannen nul, terwijl onder de onbesneden mannen het percentage ligt op zo’n 2.2 op elke honderdduizend onbesneden mannen. Aangezien de meeste mannen van de VS besneden zijn (vaak niet om religieuze redenen maar alleen vanwege gezondheidsvoordelen), ligt het aantal gevallen van deze vorm van kanker tussen de 750 en 1000 per jaar. Als de bevolking niet besneden zou zijn, zou het aantal gevallen waarschijnlijk de 3000 bereiken. In landen waar jongens niet besneden worden, zoals in China, Uganda en Puerto Rico, vertegenwoordigt peniskanker tussen de 12-22 % van alle vormen van kanker die bij mannen gevonden worden; dit is een zeer hoog percentage!

4- Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s). Onderzoekers hebben ontdekt dat de SOA’s, die via seksueel contact worden overgedragen [normaal gesproken door ontucht/overspel (seks buiten het huwelijk) en homoseksualiteit], zich meer verspreiden onder degenen die niet besneden zijn, vooral herpes, weke sjanker, syfilis, candida, gonorroe (of druiper) en genitale wratten kan veroorzaken. (Bij baby’s die tijdens de geboorte besmet zijn geraakt met de gonorroe bacterie, zijn voornamelijk de ogen geïnfecteerd. Er ontstaat dan een bindvliesontsteking die tot blindheid kan leiden.)

Mijn vriend is moslim. En ik heb geen geloof. Ik geloof op mijn manier. Ik geloof namelijk dat wanneer het de bedoeling is dat je besneden bent, dat je dan ook zo geboren wordt.

Het is belangrijk om te begrijpen waarom wij op deze wereld zijn neergezet.
Allah zegt in de Koran: “En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet zinloos geschapen. Wij hebben beide niet anders dan in de Waarheid geschapen, maar de meesten van hen weten het niet.” (Hoofdstuk 44, vers 38-39.)

En: “En Wij hebben de hemel en de aarde en wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn.” (Hoofdstuk 38, vers 27.)

En: “En Allah heeft de hemelen en de aarde in Waarheid geschapen. Zodat elke ziel wordt vergolden voor wat zij heeft verricht. En zij worden niet onrechtvaardig behandeld.” (Hoofdstuk 45, vers 22.)

En Allah heeft ook gezegd:
“En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”
(Hoofdstuk 51, vers 56.)

Dit laatste vers vertelt ons wat ons doel is, namelijk het aanbidden van alleen Allah, en alleen Allah. De besnijdenis valt ook onder aanbidding.

Ik weet ook dat mijn vriend niet met mij voor de Islam mag trouwen wanneer ik niet moslim, christen of joods ben. Zijn daar uitzonderingen voor te maken?

De Islam kent geen uitzonderingen. Wat voor jou geldt, geldt ook voor anderen; rijk, arm, afkomst of kleur spelen geen rol.

Lees dit artikel ook.

Ik hou heel veel van mijn vriend, maar ik kan mezelf niet tot 1 geloof keren. Ik geloof namelijk dat God er is, maar niet alle verhalen die er bij horen. Ik ben namelijk van mening dat wij een eigen wil hebben gekregen om te leven zoals wij denken dat goed is.

De islam vertelt ons dat je ook een eigen wil hebt….
Lees maar:

“Wij hebben hem de weg getoond, hij moge dankbaar of wel ondankbaar zijn.”
(Hoofdstuk 76, vers 3).

Dit betekent dat de Islam een manier van leven is, je bent vrij om ervoor te kiezen. Doe je dat, dan ben je dankbaar dat je de juiste weg hebt gekozen en je zult gelukkiger leven leiden. Dus, volg je je eigen wil, want je hebt er zelf voor gekozen.

Kies je er niet voor (ondankbaar), dan is dat jouw keuze en dat mag. Dus, volg je ook in dit geval je eigen wil, want je hebt er zelf voor gekozen om niet-moslim te zijn.

En ook in een ander vers lezen we dat we zelf mogen kiezen:

‘Zeg: “Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.”’ (Hoofdstuk 18, vers 29)
In de Koran lezen we dat er geen dwang in de godsdienst is:

´´Er is geen dwang in de godsdienst. ….“ (Hoofdstuk 2, vers 256)

En dat je aan het einde je bij God moet verantwoorden waarom je geleefd hebt zoals je geleefd hebt en dat je dan niet kan zeggen: ik heb precies gedaan wat er in het boek stond. Ik denk namelijk dat dat niet genoeg is. En ik denk ook niet dat God je verband omdat je je niet tot 1 geloof hebt gekeerd. Wanneer je wel alleen maar goede dingen in je leven hebt gedaan.

Je hebt het vaak over meerdere geloven. Wat bedoel je hiermee? Indien je bedoelt te zeggen dat het niet uit maakt welk geloof je volgt, is het dan zo dat jij dit jaar geloof A belijdt en een jaar later geloof B? Ik denk dat je het antwoord al hebt: een godsdienst dien je serieus te nemen en is geen spel.

Een mens kan ook geen meerdere geloven tegelijk belijden. Want er zijn te veel verschillen en onderling veel tegenstrijdigheden. Dus dat kan niet en blijft er 1 mogelijkheid: je dient te kiezen voor de juiste leefwijze. Dat moet wel de godsdienst zijn waarbij alle feiten kloppen. De Islam is hier duidelijk over. De is Islam is duidelijk. Het heeft geen uitwegen of mogelijkheden om een andere kant ervan te kiezen. Een duidelijke weg.

Over de juiste daden verrichten…
Een crimineel doet wat hij wil, idem voor een moordenaar, een kinderlokker etc.. Denk je dat zij alles kunnen doen zonder te worden gestraft door een rechtelijke macht? Nee, absoluut niet… hoe zit het dan als zij heen gaan? Ze hebben niet dezelfde dingen gedaan als een vrome man of vrouw… je kunt toch een moordenaar niet vergelijken met een vrome man? En het kan toch niet zo zijn dat de beloning voor een moordenaar dezelfde is als die van een vrome man of vrouw? Nee, natuurlijk niet.

In de Koran lezen we het volgende:
“De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.” (Hoofdstuk 55, vers 60)

Waarom ben jij op deze wereld? Dit is een heel belangrijke vraag. Heb jij deze al voor je zelf beantwoord?

Het Boek is namelijk niet geschreven door God zelf maar door een mens. Een mens van vlees en bloed. Een mens met gevoel en emoties. Die je soms dingen anders laten doen verstaan en horen dan de ander eigenlijk bedoelt. Want als ik bijv, tegen iemand zeg dat ik last van mijn vinger heb, als dat aan 10 mensen stuk voor stuk is door verteld, aan het eind van de rit heb ik mijn arm gebroken. Iedereen hoort het net iets anders of laat wat weg of voegt wat toe. Zo is de mens nou eenmaal.

Indien jij kunt bewijzen dat de Koran door een mens is geschreven, dan zou jij de eerste zijn. Echter, dat kun je niet.

De Koran daagt je ook uit om een gelijke te schrijven:

‘Zeg: “Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn.”’ (Hoofdstuk 17, vers 88)
En….

“En, indien gij in twijfel zijt omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, probeert dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roept uw helpers buiten Allah, als gij waarachtig zijt.” (Hoofdstuk 2, vers 23)

Mohammed (sallallahoe alayhie wa selaam) heeft de Koran niet geschreven. Om twee redenen: ten eerste was hij analfabeet en de Koran vertelt ons dat hij slechts een boodschapper is:

“Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en de laatste van de profeten; Allah heeft kennis van alle zaken.”
(Hoofdstuk 33, vers 40)

En Iedere profeet heeft overtuigingsmiddelen nodig gehad om de mensen ervan te overtuigen van het feit dat hij een profeet is van de schepper. De wonderen die profeten verrichtten kunnen wij vandaag niet meer verifiëren. De Koran wordt beschouwd als het wonder waarmee Mohammed (sallallahoe alayhie wa selaam) naar de mensheid is gezonden en gezien deze profeet de laatste is moest zijn overtuigingsmiddel universeel en tijdloos zijn. Naast een paar andere unieke eigenschappen beschikt de Koran over een enorme hoeveelheid aan wetenschappelijke feiten die pas in deze eeuw en de vorige met behulp van de huidige technologie ontdekt zijn. Deze feiten worden in de Koran aangehaald door Allah, de Verhevene, om de mens aan te sporen om na te denken over de schepping en hem te herinneren aan de wijsheid en macht van zijn Schepper.

Als het Boek (Koran) niet door Allah, de Verhevene, aan Mohammed (sallallahoe alayhie wa selaam) is geopenbaard en door de mens is geschreven;

Wie heeft dan meer dan 1400 jaar geleden de wetenschappelijke feiten aan Mohammed (sallallahoe alayhie wa selaam) uitgelegd en hoe komt het dat in het Boek alle wetenschappelijke inhoud klopt en er geen fouten of tegenstrijdigheden in voorkomen?

“Wij tonen hen Onze tekenen in het universum en in henzelf, totdat het hen duidelijk wordt dat deze (Koran) de waarheid is.” (Hoofdstuk 41, vers 53)

Big Bang

“Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als een stuk waren samengevoegd, en dat wij het vervolgens scheiden? En wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?” (Hoofdstuk 21, vers 30)

De expansie van het universum

“Met macht hebben wij de hemelen gebouwd. Waarlijk, wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden” (Hoofdstuk 51, 47 )

De mens en het bedekken van spieren over de beenderen

“Toen vormden wij het mengsel van mannelijke en vrouwelijke seksuele afscheiding in een klonter, daarna maakten wij van de klonter een kleine vleesklomp, dan maakten wij uit die kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden wij die beenderen met vlees en dan brachten wij het voort als een andere schepping. Gezegend dus is Allah, de beste der scheppers.” (Hoofdstuk 23, vers14)

Zaad bepaalt het geslacht

” En dat hij in paren schept, mannelijk en vrouwelijk, van een druppel zaad wanneer het uitgestoten is ” (Hoofdstuk 53, vers 45-46)

IJzer ontstaat niet op aarde

“En wij hebben ijzer neer gezonden, waarin een geweldige macht ligt en ook veel profijt voor de mensheid” (Hoofdstuk 57, vers 25)

Beweging van de continenten

“En je zult de bergen zien en denken dat zij solide zijn, maar zij zullen voorbij gaan zoals wolken voorbij gaan” (Hoofdstuk 27, vers 88)

De functie van de bergen als tentharingen

“En wij hebben op de aarde stevige bergen geplaatst, anders zou zij met hen schudden” (Hoofdstuk 21, vers 31)

De lagen van de atmosfeer

“Toen voltooide en beëindigde hij hun scheppen, zeven hemelen in twee dagen en hij gaf elke hemel zijn eigen werk” (Hoofdstuk 41, vers 11-12)

En ook

• Dat de maan richting de zon beweegt
• Hoe hagel in de wolken ontstaat en wanneer die neervalt
• Hoe bliksem ontstaat
• Dat iedere mens een andere vingerafdruk heeft
• De eivormigheid van de aarde
• De beschermende functie van de atmosfeer om de aarde
• De hemel en haar cyclische systemen
• De relativiteit van tijd
• De juiste verhouding van neerslag
• De vorming van neerslag en het condensatieproces
• De essentie van de wind in het creëren van regen
• De onzichtbare scheiding tussen de zeeën (zoet en zout water)
• De functie van het prefrontale gebied in de hersenen
• Dat alleen de huid pijngevoelig is en niet het vlees
• Op de dag nauwkeurig wanneer het geslacht van de mens bepaald wordt
• De verandering van het klimaat
• Dat er interne golven onder het oppervlak van de zee plaatsvinden
• Hoe de lichtinval is in de voor de mens onbegaanbare zeediepte
• Hoe de dag in nacht overgaan
• Wat de scheiding tussen dag en nacht maakt
• Hoe het embryo ontstaat
• Waaruit het embryo gevormd wordt
• De stadia van ontwikkeling van het embryo
• Een exacte beschrijving van het embryo in de baarmoeder
• De drie donkerte waar de foetus zich bevindt
• De volgorde van het ontstaan van gehoor en dan zicht voor het embryo
• De wonderbaarlijke werking van de zaadcel
• Dat de binnenwand van de maag tegen hitte bestand is
• Dat de maan licht reflecteert
• De dichtheid van de ruimtelijke massa
• Dat er iets kleiner bestaat dan een atoom
• De rookachtige substantie waaruit planeten ontstaan
• De rotatie van de zon
• De scheiding tussen zout en zoetwater
• Dat er mannelijke en vrouwelijke planten bestaan
• Dat er mannelijke en vrouwelijke fruit bestaat
• Het wonderbaarlijke gedrag van de bei
• Dat honing uit de buik van de bij komt
• De bloedsomloop en het ontstaan van melk
• De exacte oorsprong van de geslachtsorganen
• Dat de zon op verschillende plaatsen opkomt en neer gaat
• De stadia van verkleuring bij zeer extreme hitte
• Dat de aarde uit zeven lagen bestaat
• Dat het binnenste van de aarde uit lava bestaat
• Dat er plaatsen in de zee bestaan waar het vuur (lava)contact maakt met het water
• Dat alle levende wezens uit water bestaan
• Dat de wind planten bestuift
• De laagste punt op aarde

En nog veel meer

Alleen hij die iets maakt weet het zo goed te beschrijven

“Voorwaar, daarin is zeker een teken voor een volk dat nadenkt“ koran 16.68

´´Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling….“ (Hoofdstuk 2, vers 256)

Het is dus onmogelijk dat de Koran het werk van een mens kan zijn geweest. Bovengenoemde punten zijn al een groot bewijs dat de Koran het Boek van Allah, de Verhevene, is.

Ik hoop dat u dit goed door leest, en dat u mij kunt vertellen hoe u het ziet en dat u een antwoord kunt geven waar bij ik weet dat u het begrijpt van mij kant uit. Ik heb ook niks aan een antwoord met Allah weet het beter of het staat er dus wij moeten gehoorzamen. Niet slecht bedoelt maar daar mee krijg ik geen antwoorden.

Wij zullen antwoorden en hopen dat we aan je verwachtingen zullen voldoen.

Ik ben op het moment zoekende naar antwoorden en bekijk alles uit een ander oog punt.

Wij hopen dat we je kunnen helpen de juiste antwoorden te vinden.

Ik vind namelijk dat een aantal normen bij jullie echt heel erg goed en over nagedacht en sociaal en sommigen dan denk ik waar slaat dat op. Bijvoorbeeld dat mensen die niet moslim zijn heiden zijn.

De Islam spreekt over moslims, niet-moslims, gelovigen, etc… in welke vers kom je het woord heiden tegen? En heb je nog meer voorbeelden?

Dan denk ik hoe kun je dat opschrijven we zijn allemaal kinderen/schepsels van God gelovig of niet gelovig. Hij houdt van ons allemaal even veel. okey nou dan is 1 van zijn kinderen het slechte pad op gegaan. Als ik een kinderschool zou uitmoorden, dan zou mijn moeder niet minder van mij houden. Tuurlijk ze zou er kapot van zijn en van mij walgen maar ze houdt dan echt nog wel van me.

Inderdaad, Allah, de Verhevene, wil dat wij allen een goed leven leiden opdat wij allen worden beloond met het Paradijs. Allah, de Verhevene, wil niet dat er mensen zijn die slechte dingen doen of anderen pijnigen, stelen of wat dan ook. Hij, de Verhevene, wil dat we in harmonie leven. Door Zijn boodschappers te sturen, laat Hij, de Verhevene, ons zien hoe op de juiste manier te leven. Allah zegt hierover:

“En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.” (Hoofdstuk 21, vers 107)

Op een keer was de Profeet (3Alayhie Assalaam) bij een paar metgezellen en het was erg warm. Zij zagen een moeder die haar zoontje tegen de zon probeerde te beschermen. De Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) zei tegen zijn metgezellen:

“Zien jullie die moeder, hoe zij met haar zoontje omgaat? Allah is Barmhartiger ten opzichte van jullie dan deze moeder ten opzichte van haar zoon.”

De Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) zei: “Er is zoveel barmhartigheid, dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt.”

Allah zegt in een hadieth qoedsi: “Degene die Mij ter lengte van een duim nadert, kom Ik een armlengte dichterbij, en als hij een armlengte dichterbij Mij komt, kom Ik een meter dichterbij, en als hij lopend naar Mij toe komt, ga Ik rennend naar hem toe.”

Ik hoop dat je het een beetje uit mijn standpunt kunt bekijken en mij kunt vertellen hoe het bij u over komt.

Je komt bij ons over als een persoon met een goed hart die opzoek is naar antwoorden. En dat is goed.

Oja ook wil ik vragen waarom een christen of een joodse wel met een moslim mag trouwen?

Een christen of een joodse mag wel een mosliman trouwen, daar zij onder “ahloe al kitaab” (de mensen van het Boek) vallen. Oftewel, zowel de christenen als joden hadden een door Allah geïnspireerd boek. Echter, zijn er momenteel heel weinig ware christenen en joden.

Lees dit artikel voor meer informatie:

Ik hoop dat ik niemand heb beledigd en dat u bij het lezen en antwoorden een klein beetje in mijn schoenen kunt staan en mij een beetje meer duidelijkheid kunt bieden.

Je hebt ons absoluut niet beledigd. Integendeel, hier leren wij ook van en willen je dan ook hartelijk danken voor je vragen.

Aboe Oumayma en Aboe Soufyan