Net gerookt en naar de moskee!

Alle lof zij Allah.

Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Wie knoflook of uien eet, laat hem niet onze moskee benaderen en laat hem thuis bidden.”

En het werd gemeld dat hij (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “De engelen zijn beledigd door dezelfde dingen die inbreuk maakt op de zonen van Adam.”

Alles wat een onaangename geur heeft, is onderworpen aan dezelfde regel (uitspraak) als knoflook en uien, zoals een roker of een persoon die een onaangename okselgeur heeft of andere geuren die niet prettig zijn voor degenen met wie hij zit. Het is voor hem makrooh te bidden in de moskee (gezamenlijk) en het is voor hem niet toegestaan (gezamenlijk) te bidden totdat hij iets gebruikt om zich te ontdoen van deze geur.
Hij moet zijn best doen, zodat hij kan doen wat Allah heeft bevolen hem te doen, namelijk bidden in de moskee.

Voor roken geldt dat het absoluut haraam is en dient te worden opgegeven ten alle tijden, vanwege de vele schadelijke gevolgen voor iemands religieuze betrokkenheid, lichamelijke gezondheid en financiën.

Vrij vertaald van: Samaahat al-Shaykh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn)