Moet ik mijn vader gehoorzamen in

Vraag
Mijn vader werkt in de horeca, in een restaurant. Ik heb daar ook gewerkt tot dat ik er achterkwam dat ook alcohol bedienen haram is. Mijn vader beweert van niet. Nu vraagt hij mij steeds om te komen werken. Ik weet dat je naar je ouders moet luisteren maar wat moet ik in deze situatie doen? Alvast bedankt. Salemwalikom.

Antwoord
Het klopt dat werken met alcohol haram is, en het maakt niet uit in welke situatie. Het serveren van alcohol is eveneens haram, en het maakt niet uit aan wie je serveert. Dat betekent dus dat het geld wat je vader verdient (voor een gedeelte) haram is.

Het klopt ook dat je naar je ouders dient te luisteren, behalve als de ouders je vragen iets te doen wat haram is. In dat geval dien je ze niet te gehoorzamen. Onze geliefde Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het mag niet zo zijn dat (een persoon) een schepsel (van Allah) in iets gehoorzaamt waardoor hij Allah ongehoorzaam is.”

En in de Koran lezen we: “En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding. En vreest Allah. Waarlijk, Allah is streng in het straffen.” (Koran, Soerah Al-Mâ’idah 5, vers 2)

Moge Allah je belonen voor het weggaan bij dat restaurant, en probeer je vader over te halen ander werk te vinden.

En Allah weet het best.

Lees ook alcohol.

Door Aboe Soufyan