Moet ik mijn niet-moslim ouders gehoorzamen?

Moge Allah (Verheven is Hij) je belonen voor je goede zaken, en je belonen met het Paradijs. Ameen.

Om te beginnen wensen we jou en jouw ouders een goede relatie toe, gebaseerd op wederzijds respect. En inderdaad je dient je ouders altijd correct te behandelen ongeacht hun geloof.

Toen jij nog een kind was, hebben jouw ouders voor jou gezorgd. Nu jij ouder bent, dien jij, indien je ouders om zorg of wat anders vragen, deze ze te geven. Je dient ze te gehoorzamen in datgene wat ze je vragen, mits zij jou niet dwingen iets te doen dat indruist tegen de Islam. Dit correspondeert met de hadeeth van de Profeet, sallallahoe alayhie wa selaam, waarin het volgende is overgeleverd:

Ali, radhia Allahoe’anhoe, leverde over dat Profeet, sallallahoe alayhie wa selaam, zei:
“Er is geen gehoorzaamheid aan iemand in ongehoorzaamheid aan Allah. Voorzeker gehoorzaamheid is in datgene wat correct is”. (verzameld door al Boechaarie, Moeslim en an-Nasa’ie ‘as-Sahiehah van al-Albanie, nr. 181).

Verder is het zo dat zolang je ouders geen moslim zijn, jij hun zegen niet nodig hebt. Immers het gehoorzamen van Allah, de Verhevene, staat altijd op plaats nummer 1.

Moge Allah (Verheven is Hij) hun harten voor de Islam openen. Ameen.

Redactie IC