Moet de Imam Nederlands leren

Vraag

Assalaam 3aleikom,

Mijn vraag komt niet vanuit het niets. Ik ben een Nederlander die moslim is geworden (insha-Allah) en ik kan maar moeilijk communiceren met de Imam. Er moet altijd iemand bij zijn voor de vertaling. Ik wil weten of de Imam verplicht is Nederlands te leren? Immers, Het is in Nederland verplicht dat iedere Nederlander de wet hoort te kennen. En hij is toch het voorbeeld voor de gehele moskee en hij zou met zijn Nederlandse lessen er toch voor zorgen dat de moskee bezoekers integreren?

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Salaam,

Masha-Allah, wij zijn erg blij om te lezen dat u een nieuwe moslim bent. Terugkomend op uw vraag het volgende;
Elke inwoner van een land dient zicht te houden aan de geldende wetten van dat land. Het maakt niet of dat land Islamitisch is of niet. Natuurlijk moeten het geen wetten zijn die tegen de Islam ingaan, zoals een verbod op het dragen van hijab.

Indien de wet zegt dat elke nieuwe Nederlander moet inburgeren door o.a. de Nederlandse taal machtig te zijn, dan geldt dit ook voor de Imam. Tevens is het belangrijk om de Islam over te brengen in een taal die de achterban verstaat. Omdat de meeste moslims (2e en 3e generatie niet-autochtoon) in Nederland jong van leeftijd zijn en de Nederlandse taal meer machtig zijn dan hun moedertaal, is het een must voor elke Islamitische geleerde (Imam of geen Imam) om in het Nederlands te communiceren.

{mosgoogle left}De Imam heeft zeker een voorbeeld functie. In Amsterdam worden in de meeste moskeeën de vrijdag-preken ook in het Nederlands gegeven. En dat werkt erg goed. Dus ja, de achterban ook in het Nederlands toespreken werkt integrerend. En ja, het is goed voor de gemeenschap als de Imam of Islamitische geleerde ook in het Nederlands communiceert.

Wij hopen dat Allah u verder begeleid.
Wassalaam