Mag je tampons gebruiken?

Menstruatiebloed wordt beschouwd als onzuiver (najis), dus is het belangrijk dat een vrouw ervoor zorgt dat het bloed niet in contact komt met haar kleren. Want de zuiverheid (taharah) is een onderdeel van geloof.

Zelfs in de tijd van de Boodschapper van Allah (Allah zegent hem & geeft hem vrede), gebruikten de vrouwen diverse middelen om het bloed van de menstruatie op te vangen. In de moderne tijd, is het gebruik van tampons één van de middelen voor het opvangen van menstruatiebloed. Een tampon is, gewoonlijk een wegwerpproduct dat een vrouw in haar vagina schuift tijdens haar menstruatieperiode. De tampon absorbeert het bloed. In het westen verkiezen sommige vrouwen om tampons niet te gebruiken, wegens gezondheid en/of milieukwesties.

Er bestaan verschillende manieren om het menstruatiebloed te absorberen. De vrouwen in ontwikkelingslanden zullen minder waarschijnlijk voor deze manieren opteren ( inclusief tampons). Sommige vrouwen kiezen ervoor om geen tampons te gebruiken omdat zij vrezen voor het scheuren van het maagdenvlies.
In sommige culturen, wordt het gebruik van tampons om deze reden afgeraden voor maagden.

Islamitisch gezien wordt het gebruik van een tampon afgeraden (makruh). De reden hiervoor is dat een vrouw “iets” in haar vagina schuift.

Bron: samenvatting uit het artikel “ARE TAMPONS PERMISSIBLE TO USE BEFORE MARRIAGE?” door Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari

Door: Aboe Soufyan
Tekst: Soumaya