Mag je roken als vrouw of man?

Nee, zeker niet. En dit geldt zowel voor de man als de vrouw! Want roken is zeer ongezond – dat weten we allemaal – en de islam verbiedt alles dat schadelijk is voor je lichaam.
In de Koran lezen we:
“…en stort u niet met uw eigen handen in het verderf…” (Koran, Soera al Baqarah 2:195)

Roken is zo schadelijk dat het in sommige gevallen geassocieerd kan worden met ‘zelfmoord’.
“Doodt niet jullie zelf, Allah is voorzeker Genadevol voor jullie.” (Koran, Soera Annisa 4:29)

De islam verbiedt het ons om andermans gezondheid in gevaar te brengen. Passief roken veroorzaakt of verslechtert astma, bronchitis en andere ademhalingsproblemen, vooral bij kinderen. De Koran zegt hierover:
“En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde”. (Koran, Al-Azab 33:58).

{mosgoogle left}De Profeet Mohammed (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Er mag geen schade aan jezelf of aan anderen worden toegebracht.” (Ahmad, Ibn Maadjah, overgeleverd door Ibn Abbaas / Sahih verklaard door al-Albaanie en anderen).

En Allah weet het beste.

Aboe Soufyan
Bron: Koran en Hadith