Mag je een verjaardag bijwonen?

Ik heb een paar vragen ivm verjaardag vieren:

1. Mag je cadeaus accepteren die je voor je verjaardag krijgt?
2. Als iemand je uitnodigt voor een verjaardag mag je dan gaan?
3. Mag je een verjaardagscadeau kopen voor een jarige?

Antwoord
Laten we beginnen met een toelichting op het niet mogen vieren van verjaardagen.
Het bewijs hiervoor in de Qur’aan en Sunnah blijkt dat het vieren van verjaardagen een soort van bid’ah of innovatie in de godsdienst is, die geen basis in de zuivere shari’ah heeft. Het is dan ook niet toegestaan om uitnodigingen te accepteren om verjaardagen te vieren, omdat het gaat om ondersteuning en stimulering van bid’ah. Allah, moge Hij worden verheerlijkt en verheven, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Volg wat is nedergezonden tot u van uw Heer, en volg geen awliyaa ‘(beschermers, helpers, enz.) naast Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt. “ [Al-A’raaf 7:3].

Volgens de sahih rapporten, de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Wie iets doet dat geen deel uitmaakt van deze zaak van ons (dat wil zeggen, de Islam), dat zal niet worden geaccepteerd” (Overgeleverd door Muslim in zijn Sahih ).

Bron: Islam Q&A, korte samenvatting en vertaling van Fataawa Islamiyyah, 1/115.

Je vragen kunnen nu als volgt worden beantwoord:

1) Je mag geen cadeaus accepteren die je krijgt ivm met je “verjaardag”. Zou je deze wel accepteren, dan ben je mede plichtig aan bid’ah.

2) Indien iemand je uitnodigt voor zijn verjaardag, dan mag je niet er naar toe gaan. Ga je wel in op de uitnodiging, dan ben je mede plichtig aan bid’ah.

3) Je mag geen verjaardagscadeau voor wie dan ook, moslim of geen moslim, vader of moeder, zoon of dochter, kopen. Koop je wel een cadeau, dan ben je mede plichtig aan bid’ah.

Het is uiteraard van belang om degenen die je uitnodigt, of jou eencadeau geeft, niet te kwetsen en je bent verplicht om bovenstaande uit te leggen.

En Allah weet het best.

Redactie IC