Mag je de vertaling van de koran lezen en aanraken als je menstrueert?

Vraag
Mag je de vertaling van de koran lezen als je menstrueert? Ik weet wel dat je de echte koran niet mag aanraken, graag wil ik antwoord op mijn vraag, en graag met dalil.

Alvast bedankt.

Antwoord
De bewijzen voor het wel lezen van Koranverzen door een menstruerende vrouw zijn sterker dan de bewijzen die het verbieden. (LET OP: Je mag de Mushaf, de Koran als boek niet aanraken, dat geldt bijvoorbeeld ook voor ieder – man of vrouw – die in staat van jenaba is).

Wat betreft de vertaling van de Koran kunnen we het volgende over zeggen;

Allah, De Verhevene, zegt in de Heilige Koran: “Mijn Boek is in het Arabisch.” Hij legt uit, “Ik heb de Koran aan Mohammed gezonden in de Arabische taal.” Alle woorden, letters en bedoelingen die Allah (SWT) heeft gezonden via de engel Djibriel (moge Allah’s vrede met hem zijn) is de Koran. De boeken die dat niet zijn, mag je geen Koran noemen. Dus een vertaling is niet meer de Koran. En dat betekent dat je de vertaling mag aanraken in momenten van onreinheid, mits in de vertaling de Arabische Koran teksten niet vermeld staan!

En Allah weet het best.

Door Aboe Soufyan