Mag ik, als moslim man, de hand schudden van een niet-mahram vrouw?

Nee, dat mag niet. Hier onder geef Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid een duidelijke uitleg.

‘Het is haram voor een man om de hand van een niet-mahram vrouw te schudden en het is in geen geval toegestaan. Onder het bewijs hiervoor is de hadith van Ma’qal ibn Yassar (radiAllahu anhu) die zei: “De Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: ‘Als één van jullie op het hoofd zou worden geslagen met een ijzeren naald, zou dit beter voor hem zijn dan wanneer hij een vrouw aan zou raken die voor hem niet toegestaan is (om aan te raken).‘”
(Overgeleverd door al-Tabarani; ingedeeld als sahih door al-Albaani in Sahih al-Jaami’ 5045)

Het aanraken van een niet-mahram vrouw door een man is ongetwijfeld één van de oorzaken van fitnah (opschudding, verleiding), uitlokking van verlangen en het verrichten van daden die haram zijn. Niemand zou moeten zeggen dat hij een zuivere intentie of een rein hart heeft want degene met het puurste hart en de meest reine van allemaal, de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft nooit een niet-mahram vrouw aangeraakt, zelfs niet wanneer hij de bay’ah (eed van trouw) van vrouwen aannam. Hij hield hun handen niet vast wanneer hij hun bay’ah accepteerde zoals hij wel met mannen deed. De bay’ah van vrouwen was alleen doormiddel van woorden zoals is overgeleverd door zijn vrouw ‘Aishah (radiAllahu anha, رضي الله عنها). Zij heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) de gelovige vrouwen die naar hem geëmigreerd waren testte met de aayah:

“O Boodschapper, als de gelovige vrouwen tot jou gekomen zijn om trouw aan jou te zweren, (zwerend) dat zij geen deelgenoot aan Allah toekennen en niet stelen en geen ontucht plegen en hun kinderen niet vermoorden en geen leugen verzinnen over wat tussen hun handen en voeten is, en dat zij jou niet in het goede ongehoorzaam zijn: aanvaard dan hun trouw en vraag voor hen vergeving aan Allah. Voorwaar, Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.”
{Koran, soerrah al-Moemtahanah 60:12}

‘Aishah heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) zei tegen de gelovige vrouwen die met deze voorwaarden instemden: ‘Ik accepteer jullie bay’ah met woorden.’ Bij Allah, zijn hand heeft nooit de hand van een andere vrouw aangeraakt wanneer hij hun bay’ah accepteerde; hij accepteerde hun bay’ah door te zeggen: ‘Op basis hiervan heb ik jullie bay’ah geaccepteerd.’” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 4512)

Volgens een andere overlevering: “hij accepteerde hun bay’ah met woorden… de handen van de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) hebben nooit de hand van een vrouw aangeraakt behalve van een vrouw die aan hem toebehoorde.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 6674)

Sommige moslims voelen zich te beschaamd om te weigeren wanneer een vrouw haar hand naar hem uitsteekt. Naast het mengen met vrouwen, beweren sommigen van hen dat ze gedwongen zijn om handen te schudden met medestudentes en leraren op scholen en universiteiten of met collega’s op de werkplek of op zakelijke bijeenkomsten enzovoorts, maar dit is geen acceptabel excuus. De moslim zou zijn eigen gevoelens en de aansporingen van de Shaytaan moeten overwinnen en sterk in zijn geloof moeten zijn want Allah schaamt zich niet voor de waarheid. De moslim kan zich beleefd verontschuldigen en uitleggen dat de reden waarom hij geen hand wil geven niet is om te beledigen of om iemand te kwetsen, maar omdat hij de regels van zijn religie volgt. In de meeste gevallen zal dit hem het respect van anderen doen verdienen. Er is geen kwaad geschied als ze het vreemd vinden in het begin en het kan zelfs een praktische kans voor da’wah zijn.’

En Allah weet het het beste.

Bron: Islam Q & A, door Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid