Mag een vrouw in de Islam dansen?

Vraag

Assalamoe 3aleikom

Ik had laatste een discussie met een zuster en het gaat over het volgende: Mag een vrouw in de Islam dansen? Ik hoop dat u me kunt helpen. Ik zou graag een overlevering willen waar dat staat of een vers uit de quran.

wa3aleikomo salaam

Antwoord

Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoeh

Beste zuster,

Allereerst bedankt voor je vertrouwen in ons. We zullen proberen jouw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, insha Allah.

Deze vraag was eerder gesteld bij ons in de moskee, vandaar dat ik de website van al-yaqeen heb geraadpleegd en ik daarop mijn antwoord baseer, insha Allah!

Laten we eerste kijken wat het wetsoordeel over muziek is en waarnaar mogen vrouwen tijdens een bruiloft luisteren, want dansen gebeurt vaak onder begeleiding van gezang.

Vele verzen uit de Koran en overleveringen van de Profeet (عليه السلام) duiden op de verwerpelijkheid van muziekinstrumenten en waarschuwen daartegen. De Koran leert ons dat het gebruik (bespelen of beluisteren) van deze instrumenten een middel is dat tot dwaling en het bespotten van de Tekenen van Allah (عز وجل) leidt. Allah (عز وجل) zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En onder de mensen zijn er die Lahwoel-hadieth (ijdele praat) verkopen om (anderen) te doen dwalen van het pad van Allah zonder kennis en er (de Tekenen van Allah) spot mee te drijven. Zij zijn het voor wie een vernederende voltering zal zijn.” (Soerat Loeqmaan: 6)

De meeste geleerden hebben de term “lahwoel-hadieth” (ijdele praat) uit dit vers uitgelegd als zijnde gezang, muziekinstrumenten en elk ander geluid (gesproken of op andere wijze) dat van de waarheid afleidt.

Mudjaahid zei over het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“(Allah zei tegen shaitan) En rui van hen op wie je maar kunt met je stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel met hen in bezittingen en kinderen en doe hen beloften. En de shaitan doet hen niets dan bedrieglijke beloften.” (Soerat al-Israa’: 64)

Hier wordt gezang en (het geluid van) de fluit bedoeld.

Al-Hasan al-Basri zei: “Zijn stem (die van de shaitaan) is de tamboerijn.”
Ibn al-Qayyim heeft hierover gezegd: “Een ieder die praat over iets anders dan het gehoorzamen van Allah of een fluit, een panfluit of trommel bespeelt, al deze zaken zijn de stem van shaitaan”

Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Profeet nam 3Abd ar-Rahmaan bnoe 3Auwf bij de hand en vertrok met hem naar zijn zoon Ibrahiem. Hij (de Profeet) trof hem aan terwijl hij zijn laatste levensadem uitblies. De Profeet nam hem (zijn zoon Ibrahiem) op zijn schoot en huilde. 3Abd ar-Rahmaan zei: “Huilt u, terwijl u het huilen verbood? Hij zei: “Nee, wat ik verbood waren twee achterlijke verdorven geluiden; een geluid ten tijde van een rampspoed (waarbij sprake is van) het openkrabben van het gezicht, het openscheuren van de kleding en het geluid (ter vermaak) van de shaitaan.” (Sahih Soenan Tirmidhi)

Imaam an-Nawawi zei: “Wat hier (met het geluid van de shaitaan) bedoeld wordt, is gezang en muziekinstrumenten.”

De Profeet (عليه السلام) zei: “In mijn Oemmah (gemeenschap) zullen er mensen zijn die zedenloosheid (hier wordt het openlijk plegen van overspel mee bedoeld) en zijde (voor de mannen) en wijn en Ma3aazif (letterlijk: muziekinstrumenten) zullen toestaan.” (Boecharie).

Wij kunnen dus uit deze overlevering opmaken dat alle soorten muziekinstrumenten haraam zijn, dit aan de hand van de volgende zaken:

  1. Het moge duidelijk zijn dat de mensen in de voorgenoemde overlevering de genoemde zaken (waaronder muziekinstrumenten) toestaan, terwijl deze verboden zijn in de Sharie3ah (Islamitische wetenscappen).
  2. De Profeet (عليه السلام) plaatste muziekinstrumenten naast zaken die bekend staan om het feit dat ze verboden zijn, namelijk overspel en alcohol. Muziek is dan ook haram en vooral het soort muziek dat we vandaag de dag kennen, waarin alles draait om obscene en verdorven teksten, die ondersteund worden door allerlei muziekinstrumenten zoals gitaren, drums, fluiten, blaasinstrumenten, violen, orgels, piano’s enzovoort.

Sheich Ibn Baaz zegt: “Ma3aazif verwijst naar zang en muziekinstrumenten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat er aan het einde der tijden mensen zullen zijn (binnen de moslimgemeenschap) die deze zaken zullen toestaan evenals dat ze alcohol, overspel en zijde zullen toestaan.” Dit is ook nog eens een bewijs van zijn profeetschap, aangezien wij al deze zaken zien gebeuren. Deze overlevering leert ons dat gezang in combinatie met muziekinstrumenten haram is, net als alcohol en overspel.

Er zijn vele overleveringen en koranverzen die ons waarschuwen tegen zang en muziekinstrumenten. Een ieder die beweert dat Allah deze zaken toestaat, liegt en maakt zich schuldig aan een groot onrecht. Wij vragen Allah ons te behoeden tegen het volgen van onze eigen verlangens en de shaitan.

Wat overigens wel toegestaan is, is het slaan op de Doeff tijdens bepaalde feestelijkheden. Dit is toegestaan voor de vrouwen om bijvoorbeeld bekendheid te geven aan het huwelijk. Er is niets op tegen dat vrouwen onderling zingen onder begeleiding van de doeff, zolang de teksten geen kwaad aanmoedigen, of mensen afleiden van hun plichten (tegenover Allah). Ook geldt als voorwaarde dat dit gebeurt op een plaats waar zich alleen vrouwen bevinden. Verder dienen zij bij zulke gelegenheden rekening te houden met de buren en de omgeving. Het is voor vrouwen niet toegestaan om andere instrumenten dan de doeff te bespelen, of dit nou tijdens bruiloften is of bij een andere gelegenheid.
Gedeeltelijk gebaseerd op een fatwa van Sheich bin Baaz

Wat betreft het dansen op bijvoorbeeld een feest waar alleen vrouwen aanwezig zijn, het volgende:

Er is niets op tegen dat vrouwen op trouwfeesten dansen en slaan op de Doeff onder begeleiding van fatsoenlijk gezang, dit behoort immers tot de bekendmaking van het trouwfeest zoals ons door de Sharie3ah wordt opgedragen. Dit dient echter te gebeuren onder de voorwaarden dat er slechts vrouwen aanwezig zijn en dat zij hun stemmen niet zodanig verheffen dat hun gezang buiten de plaats waar zij zich bevinden te horen is. Verder moet de vrouw zodanig gekleed zijn, dat niets van datgene wat andere vrouwen volgens de Islamitische regels niet van haar mogen zien, zichtbaar is; zoals haar benen en bovenarmen enz.
Gebaseerd op een fatwa van Sheich Fawzaan

Het dansen van een vrouw in de aanwezigheid van alleen vrouwen tijdens feestelijkheden, zoals huwelijksfeesten e.d. is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Het dragen van fatsoenlijke kleding die haar vrouwelijke vormen niet accentueert.
  • Het niet imiteren van mensen van zedeloosheid.
  • Het niet op een buitensporige wijze dansen, waardoor de lusten van anderen worden aangewakkerd.

Gebaseerd op een fatwa van Sheich Fawaz Jneid

Het is dus binnen de islam wel toegestaan voor vrouwen om te dansen, maar daaraan zitten wel enkele voorwaarden. Deze voorwaarden heb je hierboven al kunnen lezen. En Allah weet het het beste!

{mosgoogle left}Mocht je nog met vragen zitten wat betreft muziek en dansen, laat het ons weten en insha Allah zullen wij jou dan nog verder kunnen helpen.

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoeh

Oem Tasnime