Is waarzeggen in de Islam toegestaan?

Neen. Niemand kent de toekomst en het onzichtbare behalve Allah. Het geloven in datgene wat een waarzegger zegt of doet is niet toegestaan. Het waarzeggen is slechts een bijgelovige daad. Het is een daad van bedrog, welk is niet toegestaan in de Islam.

Het waarzeggen, verwikkelt je met afgoderij. Want een waarzegger zegt de toekomst te kennen, maar echter alleen Allah kent de toekomst.

Dus een Moslim die in Allah gelooft, mag niet in waarzeggen en waarzeggers geloven, omdat alleen Allah de toekomst en het onzichtbare kent.