Is vrouwenbesnijdenis in de islam verplicht?

Alle lof is aan Allah.
Ibn Qudamah (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn boek al-Mughni: “Besnijdenis is verplicht voor mannen, en het is een eer voor vrouwen, maar het is niet verplicht voor hen. Dit is de mening van vele geleerden. (imam) Ahmad zei: Voor mannen is het meer strikt noodzakelijk, maar voor vrouwen is het minder strikt noodzakelijk.” (al-Mughni 1 / 70).

Bron: Uit het artikel “Circumcision for women is not obligatory”, Islam Q & A, door Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.

Volgens de zin “maar het is niet verplicht voor hen” kun je concluderen dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is. Klik hier voor het artikel in het Engels.