Is roken verboden?

In de tijd van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) waren er geen sigaretten. Echter de Islam is gekomen met algemenen regels die alles wat het lichaam schaadt verbieden. Dit geldt ook voor alle zaken die de buren last bezorgen of geldverkwisting inhouden. Hierna volgen enkele bewijzen die duiden op het verbod van roken:

Allah (عز وجل) heeft gezegd: “… En Hij staat hun het goede toe en Hij verbiedt hun het slechte…” (de Koran 7:157).
Roken is ongetwijfeld iets slechts, omdat het stinkt en het lichaam schaadt.

Allah heeft ook gezegd: “…En gooi jullie zelf niet in vernietiging, en doe goed.” (de Koran 2:195).
Roken leidt tot gevaarlijke ziektes, zoals kanker en hartklachten.

Allah zegt ook: “…En doodt jullie zelf niet…” (de Koran 4:29).
Roken is een langzame dood.

Allah zegt over het nadeel van alcoholische drank (en kansspelen): “…Daarin is een grote zonde.” (de Koran 2:219)
De nadelen van roken zijn groter dan de voordelen. Sterker nog roken heeft alleen maar nadelen.

Allah zegt ook: “…En wees niet verkwistend. Voorwaar de verkwisters zijn broeders van de Satans…” (de Koran 17:26,27).
Roken is verkwisting en verspilling en dus een daad van de Satan.

De Profeet heeft gezegd: “Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.”
(authentiek, overgeleverd door Ahmad)
Roken heeft een schadelijk effect (dus kwaad) op de roker, bezorgt de medemens last en is geldverkwisting.

Hij (صلى الله عليه وسلم) heeft ook gezegd: “Allah heeft jullie verboden om jullie geld te verspillen.” (overgeleverd door al-Boecharie en Moslim)
Roken is geldverspilling, wat Allah heeft verboden.

Hij (صلى الله عليه وسلم) heeft ook gezegd: “Het voorbeeld van (zitten met) een goede vriend en een slechte vriend, is net als (zitten met) iemand die Musk bij zich heeft en met een smid (letterlijk: iemand die vuur blaast).” (al-Boecharie en Moslim)
De roker is een slechte vriend, die letterlijk rook blaast.

De Profeet heeft ook gezegd: “Mijn gehele Ummah zal vergeven worden, behalve diegene die publiekelijk zonden plegen.” (overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim)

Hij (صلى الله عليه وسلم) heeft ook gezegd: “Wie uien of knoflook heeft gegeten, laat hij dan bij ons en bij onze moskeeën wegblijven, en laat hij in zijn huis blijven.” (Overgeleverd door al-Boecharie en Moslim)
Sigaretten stinken meer dan de geur van uien en knoflook.

Veel geleerden hebben roken verboden. Degenen die dit niet hebben verboden waren nog niet op de hoogte van de nieuwe ziekte kanker, die veroorzaakt wordt door roken.

Als iemand een bankbiljet verbrandt dan zou iedereen zeggen dat hij gestoord is en iets doet wat verboden is. Erger is iemand die honderden biljetten verbrandt, door deze aan sigaretten uit te geven. Daarnaast schaadt roken het lichaam en bezorgt het de medemens last! Is het uit geloofsoverwegingen of overwegingen van goede smaak normaal dat men anderen last bezorgt met zijn sigaretten of sigaren en hun schone lucht vervuilt? Weet dat luchtvervuiling net zo een zonde is als watervervuiling. Indien wij de roker zouden vragen of deze sigaretten op de Opstandingsdag bij zijn zonden of bij zijn goede daden zouden worden gerekend, dan zou hij ongetwijfeld antwoorden dat sigaretten bij de categorie zonden zouden behoren.{mosgoogle left}

Het roken is voor zowel de man als de vrouw verboden! Want het is voor zowel de vrouw als de man een zonde!

Bron: Koran en Soennah