Is racisme toegestaan?

Vooroordelen m.b.t. geslacht, afkomst, kleur etc. worden in de islam niet getolereerd. Geen enkel ras staat boven de andere rassen. Geen enkel mens staat boven de andere mensen. Geen enkele kleur staat boven de andere kleuren. Islam verbiedt het opscheppen over vaders en grootvaders. Rassen- en kleurdiscriminatie is absoluut verboden in de Islam.

De Profeet Mohamed عليه السلام heeft gezegd: “Voorzeker, er is geen superioriteit voor een Arabier boven een niet-Arabier, noch van een niet-Arabier boven een Arabier; noch een blank persoon boven een zwarte, noch een zwart persoon boven een blanke, behalve door taqwa (vrees voor Allah).”

De Islam benadrukt broederschap en gelijkheid. De Islam benadrukt het mens-zijn en dat alle mensen van één oorsprong zijn, namelijk alle mensen hebben dezelfde vader ‘Adam’ en alle mensen hebben dezelfde moeder ‘Eva’. {mosgoogle left}Afkomst en kleur geven niemand het recht anderen te onderdrukken. Niemand is superieur boven anderen. Alleen Allah oordeelt over mensen in overeenstemming met hun vroomheid, trouw en geloof, en niet in overeenstemming met kleur, ras of stam.