Is magie, waarzeggerij en het bezoeken van een helderziende toegestaan?

Nee. Laten we eerst naar magie kijken. Magie is ongeloof en maakt deel uit van de zeven grootste zonden. Het is schadelijk en heeft geen voordelen.

Allah zegt hierover: En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte…” Koran 2:102.

En: “En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.” Koran 20:69.

Een tovenaar is iemand die zich bezig houdt met een zelfde daad (ongeloof) als die van de Satan. Lees wat Allah hierover zegt:
“… en Sulayman was niet ongelovig, maar de Satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen toverij (sihr)….” Koran 2:102.

En toch gaan veel ontwenden naar een tovenaar of een zogenaamde “fikh”. Ook al zou de fikh de Koran kennen en reciteren, dan nog mag je hem of haar niet bezoeken.
Het bezoek heeft vaak als doel mensen schade te betrokkenen of om zich op hen te wreken. Anderen gaan juist naar een fikh om de betovering te bezweren, terwijl ze hun toevlucht bij Allah (عز وجل) moeten zoeken.

De waarzegger en de helderziende geloven beide niet in Allah als zij beweren dat ze het Onwaarneembare kennen, terwijl Allah als Enige het Onwaarneembare kent.
De waarzegger en helderziende maken misbruik van de naïeve mensen om hun geld af te troggelen. En ze kennen vele listen.

De Profeet (عليه السلام) zei: “Al wie een waarzegger of een helderziende bezoekt en gelooft wat hij zegt, gelooft niet in datgene dat op Mohammed is neergedaald.” Overgeleverd door Ahmed.

{mosgoogle left}De gebeden van degene die een waarzegger of een helderziende bezoekt, wordt gedurende 40 dagen niet aanvaard.

De Profeet (عليه السلام) zei hierover: “Van al wie bij een helderziende gaat en hem ondervraagt over iets, zal geen enkele gebed aanvaard worden gedurende veertig dagen.” Overgeleverd door Moslim.


Bron: Verboden die door de mens worden verwaarloosd en waarvan hij afstand moet nemen, door Muhammad Salih al Munajjid.