Is het toegestaan om moeder/vaderdag te vieren?

Alle feestdagen die afwijken van de shari’ah-feestdagen zijn nieuwe en verzonnen innovaties die niet bekend waren in de tijd van de vrome Voorgangers. Misschien zijn ze zelfs opgericht door niet-moslims. In dat geval zijn ze naast bid’ah ook nog een
imitatie van de niet-moslims*. De shar’ah-feestdagen zijn bekend onder de moslims. Dit zijn Ied ul-Fitr, Ied ul Adhaa en de wekelijkse Ied (vrijdag). De Islam kent geen andere feestdagen dan deze drie. Iedere andere feestdag die gevierd wordt, wordt verworpen als een innovatie of valsheid in de shari’ah van Allah. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft immers gezegd:

‘’Degene die iets nieuws toevoegt aan deze zaak van ons wat er niet in hoort, dat zal niet van hem worden geaccepteerd’’

Na dit verduidelijkt te hebben, is het dus verboden om iets van feestelijkheid te tonen zoals vreugde, blijheid of het aanbieden van geschenken en alles wat hierop lijkt, op de feestdag die de vraagster Moederdag heeft genoemd.

Sheikh Ibn Utaymien
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie,
Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh
Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.

Overgenomen door
Safiyyah Al Hollandia

* de woorden “niet-moslims” door islamcity toegevoegd.

{mosgoogle left}