Is het toegestaan om hijab af te doen tijdens je werk. Want mijn werkgever eist dit van me?

Salaam Zuster,

We begrijpen je situatie en de eventuele druk van je werkgever. Veel moslima’s lijden hier ook onder. Dit probleem is niet alleen jouw probleem. Maar een uitdaging voor de gehele Islamitische gemeenschap.
Maar we weten wel dat je als moslim(a) geduldig moet zijn. Allah (st) zegt in de Koran: “De beloning van het goede kan niet anders dan het goede zijn”

Terugkomend op jouw vraag het volgende: het is niet toegestaan om je hijab af te doen tijdens je werkuren. Ook al zou dat lijden tot een eventuele ontslag. We weten dat dit moeilijk is, maar het gaat om de essentie van de Islam.
Islam, zoals je weet, wil zeggen “overgave aan de ene God, Allah”. Overgave wil ook zeggen zeggen dat je Allah (تعالى) gehoorzaam moet zijn. Jouw doen en laten moeten in overeenstemming zijn met de regels van Allah. Dat betekent dus dat je Allah (تعالى) gehoorzaam moet zijn in alles wat je doet en dat valt onder aanbidding (العبادة). In de Koran lezen we het volgende:

“En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
 (Adh-Dhaariyaat:56).

Het dragen van hijab is ook aanbidding. Dus dit is voor jou iets wat je moet doen, want je moet Allah (تعالى) hierin gehoorzamen.

De vraag die jezelf zou moeten stellen is als volgt: moet ik eerst mijn werkgever gehoorzamen en dan Allah (تعالى), of zal ik eerst Allah moeten gehoorzamen en dan mijn werkgever?{mosgoogle left}
Het antwoord is simpel en logisch: Allah (تعالى) komt op de eerste plaats. Allah (تعالى) moeten we als eerste gehoorzamen. Dus, beste Zuster, het is niet toegestaan om je hijab af te doen, ook indien je werkgever dat van je eist. Want Allah (تعالى) eist van je dat je je hijab draagt.

Wassalaam