Is dit nu ook de wil van Allah?

Geachte,

Ik ben leerkracht Rooms Katholieke Godsdienst in Vlaanderen. Op onze school hebben we een minderheid moslim leerlingen. Een tijdje terug stierf de moeder van Dafina (15 jaar) in een verkeersaccident. Iemand in de klas van Dafina zei: ‘Is dit nu ook de wil van Allah?’ Als leerkrachten hadden wij geen antwoord. Hopelijk kunnen jullie ons op weg helpen.
Met veel waardering voor jullie website.
Hoogachtend

Antwoord

Hartelijk dank voor het tonen van uw interesse in IslamCity.

Ik zal u een paar verzen uit de Koran vragen te lezen, die u goed kunnen helpen. Allah zegt:

“Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde maatgeving geschapen.” (Koran, Alqamar, vers 49)

“En Hij schiep alles en Hij bepaalt alles nauwkeurig.”
(Koran, Al Foerqan, vers 2)

“Maar Allah geeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.” (Koran, Almoenafiqoen, vers 11)

“Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen.” (Koran, Ali Imraan, vers 185)

“En Allah heeft jullie uit aarde geschapen, vervolgens uit een druppel en daarop maakten Wij jullie tot paren. En er is geen vrouw die zwanger is en bevalt, of het is met Zijn kennis. En de leeftijd van iemand wordt niet verlengd, en zijn leeftijd wordt niet tekort, of het staat in een Boek vermeld. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.” (Koran, Fathir, vers 11)

Dit zijn een paar verzen uit de Koran die duidelijk formuleren dat alles wat op deze aarde gebeurt, gebeurt met de wil van Allah. En vooral het laatste vers is het antwoord op uw vraag. Dit wil niet zeggen dat de mens geen wil heeft. Integendeel, ieder mens heeft zijn wil. Maar de wil van deze mens is beperkt en Allah’s wil staat boven iedere wil. Allah zegt:

“En jullie zullen het niet willen, behalve als Allah het wil: voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.”
(Koran, Al insaan, vers 30)

{mosgoogle left}Als voorbeeld kunnen we stellen dat de mens over het algemeen een planner is. Hij plant dagelijks en soms wel jaren vooruit. Soms wordt datgene wat hij in ogen had werkelijkheid en soms gebeurd heel iets anders. Niet alles loopt volgens zijn plan. Wij kunnen alleen maar Allah vragen ons te helpen en te beschermen. Een planning komt tot stand alleen met de wil van Allah. Ik hoop dat u hierin uw antwoord hebt gevonden.

En Allah weet het beste.

Door Aboe Ibrahiem