Is de menslievendheid van de Moslim alleen voor moslims?

Nee, absoluut niet. Een moslim wordt aangemoedigd aardig, zachtmoedig, en welwillend te zijn voor moslims en niet moslims.

Een Moslim moet menslievend, mild, en hulpvol zijn voor alle mensen ongeacht hun afkomst, kleur of godsdienst. Islam kent geen fanatisme, chauvinisme, racisme of nationalisme. Islam is een godsdienst van menslievendheid, broederschap en menselijkheid.