Is de beloning voor de vrouw hetzelfde als die van de man?

Vraag
In sommige Islamboeken staat bijvoorbeeld dat de hemel prachtig en mooi is en dat daar rondborstige vrouwen zijn – vrouwen met prachtige ogen. Nog mooier dan de vrouwen op aarde. Oké, dat geloof ik wel. Is allemaal leuk voor de mannen, maar wat is er dan voor de vrouwen die naar de hemel gaan? Of moeten wij gewoon genieten van het uitzicht? Bedankt.

Antwoord
Dit is een vraag die belangrijk en gevoelig is. Het is ook een vraag die vaak door niet-moslims naar voren wordt gebracht om twijfels bij de moslimvrouw te zaaien. Ze zeggen: een moslimman heeft in het Paradijs 72 vrouwen tot zijn beschikking. Dat is fijn voor hem, maar hoe zit het dan met de moslimvrouw in het Paradijs?
Om te laten zien dat er geen verschil in beloning is, zullen we eerst een paar fundamenten weerleggen;

Er is geen verschil tussen de man en de vrouw in het belonen van daden. Allah zegt: “Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.” (Koran, soerrah An nahl, vers 97)

Het verhoren van du3a – smeekgebeden – van zowel man als vrouw. Allah zegt: “En Hun Heer heeft hun smeekbede verhoord, (zeggend:) “Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort.” (Koran, soerrah Al-Imran, vers195)

Gelijkwaardigheid in de schepping. Er is geen verschil tussen man en vrouw in de schepping. De Islam is een rechtvaardige religie en leert ons dat er geen verschil hierin is. Allah zegt: “O mens, vreest jullie Heer die jullie schiep uit een enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah en wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.” (Koran, soerrah An nisa, vers 1)

Een vraag die vaak wordt gesteld is: “als Allah voor de man bepaald heeft met meerdere vrouwen in het Paradijs te leven, waarom is dit dan niet ook voor de vrouw bepaald?” Het antwoord op deze vraag is dat Allah heeft bepaald dat de man in dit leven en in het hiernamaals met meerdere vrouwen mag trouwen. Zou dit ook voor de vrouw moeten gelden? Nee, want zou een beschaafde vrouw het goed vinden om in dit leven met meerdere mannen te leven en uiteraard te slapen? Nee, ze zal het nooit accepteren. Dan is de volgende vraag als volgt; Als zij dit niet in deze wereld accepteert, zou zij het dan wel in het Paradijs accepteren? Zou zij in het Paradijs met meerdere mannen willen slapen? Het antwoord is nee. Zal een man in het Paradijs van seks meer genieten dan een vrouw? Nee, want de Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Een man van jullie krijgt de kracht van honderd mannen, in eten, drinken, gemeenschap en lust.” Overgeleverd door Tabrani.

Indien je goed over de uitspraak van de Profeet (vzmh) nadenkt, dan kun je nu stellen dat de vrouw door bovengenoemde uitspraak in het voordeel is ten opzichte van de man.
Verder is het goed om te weten dat er een verschil is tussen de aardse vrouwen en de 7oer-al3ien. Allah zegt in soerrah Al-waqiha: “Voorwaar Wij hebben hen (de vrouwen in het Paradijs) opnieuw geschapen.” Dus de vrouw wordt in het Paradijs opnieuw geschapen door Allah en dit is een verering voor de vrouw. Een ander vers vertelt ons: “En wij hebben hen maagdelijk gemaakt”. (Koran, Al-waqiha 3:36)

Met Allah’s wil wordt de vrouw maagd in het Paradijs. Telkens nadat zij gemeenschap met haar man heeft gehad, wordt zij weer maagd.

En jij beste zuster, hebt iets dat de 7oer-al3ien niet hebben, en dat is dat jij de vrouw van het Paradijs bent. Dat heb jij in dit leven verdiend met jouw gebed, vasten, bedevaart, en je geduld in dit leven. Je was geduldig met je man. Geduldig tijdens moeilijke momenten, geduldig met je kinderen en je ouders. Geduldig jegens ieder die ongeduldig jegens jou was. Je beloning is een troon, in het paradijs, en je wordt de vrouw van je man. Alles voor jou en met jou.

Ik adviseer de moslimvrouw om soerrah Al-Waqiha te lezen. Allah zegt.

“En de mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde! Temidden van lotusbomen zonder doornen. En bananenbomen vol met vruchten. En langdurige schaduw. En stromend water. En fruit in overvloed. Niet onderbroken en niet verboden. Op verhoogde rustbedden.” (Koran, Al-waqiha vers 27-33)

Dit is voor de mensen van de rechterzijde zowel mannen als vrouwen. Vrouwen van deze wereld zijn knapper dan 7oer-al3ien en hebben zeggenschap over hen. Dit zijn geen valse uitspraken, maar duidelijke uitspraken uit de Koran en Soennah.

{mosgoogle left}Lees ook de volgende verzen: “Voorwaar, de bewoners van het Paradijs zullen op deze Dag bezig zijn te genieten. Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduw bevinden, op rustbanken leunend. Voor hen zijn er vruchten en voor hen is er wat zij verlangen: “Salaam” (vrede!). Een Woord van een Meest Barmhartige Heer.” (Koran, Yasien:55-58)

En Allah weet het best. Moge Allah je belonen met het Paradijs. Ameen.

Door Aboe Ibrahiem