Ik ben een jongen en voel me aangetrokken tot mannen

Ik ben een jongen van 19 jaar oud. En ik vind het raar dat ik ook op jongens val. Hoe zou het komen? Waarom ben ik degene die dit moet mee maken? Ik heb er echt niet om gevraagd? Als ik mocht kiezen, zou ik natuurlijk voor hetero gevoelens gaan. Ik wil wel alles leren over de islam omdat ik ook zo ben opgevoed. Maar ik neem meestal afstand van moskeeën en bijeenkomsten. Want ik ben bang dat ze er achterkomen dat ik ook iets voel voor mannen. Mijn grootste vraag is nu: hoe reinig ik mijn hart van deze gevoelens voor mannen? Dit is heel belangrijk voor mij, want ik wil echt niet naar de HEL gaan.

Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe

Beste broeder,

Allereerst bedankt voor je vertrouwen in ons. Wij zullen proberen jou vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, insha Allah.

Beste broeder, ik heb jou verhaal gelezen en wil als eerste reageren daarop reageren, vervolgens zal ik proberen om een antwoord op jou vraag te formuleren insha Allah.

Wat ik uit jou verhaal kan opmaken, is het feit dat je er heel erg mee zit dat je ook gevoelens hebt voor jongens. Verder lees ik in jou verhaal eigenlijk constant de vraag naar het waarom van die gevoelens. Dit verhaal is, neem ik aan, maar een korte omschrijving van jou toestand en toch kon ik al merken dat je constant bezig bent met het zoeken naar de oorzaak van jou gevoelens. Als dit verhaal maar een korte omschrijving is, laat staan welke plaats die vraag naar het waarom dan inneemt in jouw dagelijkse leven. En ik denk dat juist die zoektocht naar de oorzaak maakt dat jou gevoelens voor jongens ofwel sterker worden ofwel blijven.

Laat ik je een voorbeeld geven: Stel je voor een dierbaar familielid vertrekt voor een paar jaar naar het buitenland. Je was altijd heel close met hem en opeens gaat hij weg. Dan is het logisch dat je hem gaat missen, maar is het dan niet zo dat als je constant aan hem denkt dat het gevoel van het missen alleen maar sterker wordt? Het liefst wil je hem dan opzoeken of achterna reizen. Dit in tegenstelling tot iemand die de gedachte loslaat, het gemis van diegene naar zijn familielid zal minder zijn en niet omdat hij minder om zijn familielid geeft, maar gewoon om het feit dat hij niet constant denkt aan de gebeurtenis.

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, wanneer je iets wil kopen, maar je het niet kan kopen en je daar constant aan denkt, je jezelf op een gegeven moment zelfs gek kan maken en depressief zou kunnen gaan voelen omdat je dat wat je wilt hebben niet kan kopen. Terwijl als jij je er gewoon bij neer legt dat je het nou eenmaal niet kan kopen, de stress en de gevoelens jou bespaard blijven.
Zo is dit ook bij jou als je constant denkt en jezelf afvraagt waarom ik? Waarom dit? Denk jij dan dat jou gevoelens er minder op worden? Ik denk het niet en daarnaast zal jij jezelf er door nog rotter voelen. Probeer dus die gedachte los te laten, al is dat nu misschien moeilijk, maar probeer het! Leg je vertrouwen in Allah subhana wat a’ala en doe veel du3a!

Verder lees ik in jou verhaal dat je juist moskeeën en andere bijeenkomsten vermijd. Dit is denk ik juist wat jij niet moet doen. Juist als je naar dit soort plekken gaat, zal je imaan (geloof) versterken. Wanneer jou imaan sterker wordt, zullen ook jou gevoelens minder worden, insha Allah! Je schreef zelf al dat je meer over de Islam wilde weten en leren, welke plek is dan beter voor jou dan de moskee of een bijeenkomst? Je schreef dat je bang was voor de confrontatie en dat mensen aan jou konden zien dat je gevoelens hebt voor jongens. Ik denk dat dit ook weer zoiets is wat het gevoel alleen maar sterker maakt. Als jij jezelf als anders gaat beschouwen zullen die gevoelens alleen maar sterker worden omdat de gedachte dat jij anders bent ervoor zorgen dat mensen jou ook anders gaan zien. Ze noemen dat de etiket theorie, alleen doe jij dit nu bij jezelf. Normaal plakken andere mensen een etiket op iemand anders, waardoor diegene zich ook zo gaat gedragen, maar nu doe jij dit bij jezelf. Jij ziet jezelf als anders waardoor jij je ook anders gaat gedragen en mensen jou dus ook als anders zien.

Mijn advies is dan ook dat je toch probeert om naar de moskee of naar andere
bijeenkomsten te gaan om toch jou imaan te versterken. En geloof me met een imaan die sterk is, kan je vele zware beproevingen aan! Allah zal voor jou de weg naar het paradijs vergemakkelijken wanneer je kennis opdoet! Zie hier hoe barmhartig Allah is!

Je angst voor de hel is op dit moment nog terecht, maar wanneer jij nu oprecht berouw toont en jezelf echt probeert te verbeteren zal Allah (عز وجل) jou vergeven. Allah vergeeft alle zonden, wanneer zijn dienaar oprecht berouw toont.

“..en Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen…” (soerat al-A’raaf (7), aayah 156)

En de sah’hieh’ h’adith Qoedsi: “De Verhevene zegt: “Wie weet dat ik in staat ben alle zonden te vergeven, zal ik vergeven, en ik zal het niet erg vinden zolang er geen deelgenoot aan Mij wordt toegekend.”
Overgeleverd door at-Tabaraani in al-Kabier en door al-H’aakim in sahieh al-Djaami.

Of de volgende hadith:
“O zoon van Adam, zolang jij Mij aanroept en jouw hoop in Mij plaatst, zal ik jou vergeven voor jouw (slechte) daden, en ik zal het niet erg vinden. O zoon van Adam, als jouw zonden de wolken in de hemel zouden bereiken en jij zou Mij om vergiffenis vragen, zal ik jou vergeven en ik zal het niet erg vinden. O zoon van Adam, als jij naar Mij zou komen met zonden bijna zo groot als de aarde, en jij zou Mij ontmoeten zonder aan Mij een deelgenoot toe te kennen, dan zou ik jou de vergiffenis schenken bijna zo groot (als de aarde).”
Overgeleverd door at-Tirmidzie; sahieh al-Djaami.

Twijfel nooit aan de barmhartigheid van onze Heer.

Dan nu het antwoord op je vraag, zoals ik al zei beste broeder is het erg belangrijk om dingen los van elkaar te zien. Je moet niet constant opzoek zijn naar het waarom van jou gevoelens, dat zal de gevoelens alleen maar sterker laten worden, in plaats daarvan moet je juist veel gaan lezen over de Islam, vaak naar de moskee gaan, veel bijeenkomsten bezoeken en vooral contact houden met jou broeders, die voor jou het beste wensen! Verder moet je niet twijfelen aan de barmhartigheid van onze Heer.

Ook hier kan ik een voorbeeld bij geven, denk aan je eigen ouders. Hoeveel houden jou eigen ouders van jou? Als ik hen die vraag zou stellen zullen zij waarschijnlijk antwoorden dat zij onvoorwaardelijk van jou houden, alhamdoelilah! Wat betekent dat? Waarschijnlijk heb jij in je verleden, net zoals bijna iedereen, wel eens een fout gemaakt waardoor je jou ouders pijn deed of waardoor ze teleurgesteld in jou waren. Jij voelde je dan schuldig, maar wanneer jij jou ouders om vergeving vroeg, vergaven ze je die fout meteen, zonder er bij na te hoeven denken, zie hier hoe ver onvoorwaardelijke liefde kan gaan. En nu, terug naar Allah, Allah houdt zoveel meer van zijn dienaar dan de ouders van die dienaar. Met andere woorden Allah houdt nog zoveel meer van jou dan jou ouders van jou houden, kan jij je dat voorstellen? Als jou ouders jou al kunnen vergeven, laat staan Allah!! Allah heeft nog meer sabr (geduld) met ons, nog meer rahma met ons, alhamdoelilah! Twijfel nooit aan Allah!

Beste broeder, wanneer jij het gevoel hebt dat dit advies niet helpt en niet voldoet aan jou verwachtingen, dan vraag ik jou hierbij om vergeving en ik raad ik jou aan om vooral met een imam te gaan praten. Een imam zal jou met open armen ontvangen en je met alle liefde helpen, insha Allah!

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoe

Beantwoord door Oem Tasnime

Aanvulling door Aboe Soufyan:

Een aantal bewijzen uit de Koran en Soennah die homoseksualiteit verbieden:
Lees in de Koran wat Allah zegt over het volk van Lot. Veel van de mannen uit zijn tijd voelden zich aangetrokken tot andere mannen. Zie hoe Allah ons vertelt wat er met hen is gebeurd:

“En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: ‘Pleegt u een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vóór u pleegde? U nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, u zijt een volk dat de perken te buiten gaat. En Wij redden hem en zijn familie, met uitzondering van zijn vrouw, zij behoorde tot de achterblijvenden. En Wij deden een regen van stenen over hen komen. Ziet nu wat het einde was van de schuldigen.” (de Koran, 7 vers 80-84)

En: ”Gaan jullie in op de mannen van de wereldwezens. En laten jullie degenen die Allah voor jullie geschapen heeft om jullie vrouwen te zijn achter? Nee, jullie zijn een overtredend volk!” (de Koran, 26 vers165-166)

{mosgoogle left}En de Profeet (عليه السلام) zei: ”Allah vervloekt degene die handelt zoals het volk van Lot gedaan heeft (het praktiseren van homeseksualiteit).” (Betrouwbare hadith).

Met Allah’s wil, zul je afstand nemen van dergelijke gevoelens.