Hoe moet een moslim zijn ouders behandelen?

  • Gehoorzaam je ouders, zonder dat je Allah ongehoorzaam bent.
  • Respecteer ze.
  • Beledig nooit de ouders van iemand anders. Zelf zou je ook niet willen dat iemand jouw ouders beledigt.
  • Vragen je ouders om iets, geef ze het dan. Wat er ook gebeurt, wees hen altijd dankbaar.
  • Wees aardig en welwillend, ook als ze niet-moslim zijn.
  • Op het moment dat zij te oud of arm worden of wanneer zij zich zelf niet meer kunnen redden, ben jij verantwoordelijk voor hun levensonderhoud, hun huishouden en medische zorg.

Allah zegt in de Koran:
En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “foei” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: “O, mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was“. Koran 17:23-24
{mosgoogle left}
Profeet Mohammed zei: “Het Paradijs ligt onder de voeten van je Moeder” [Overgeleverd door Tirmidh, Ahmad, Ibn Majah, Nasa’i, Bukharie En Al Tabarani, sahih verklaard door al-Hakim, al-Dhahabi & al-Mundhiri.]