Het bezoeken van een waarzegster ivm ziekte

{mosgoogle left}Mijn vader leed voor een lange tijd aan een psychische ziekte, waarvoor hij werd onderzocht in het ziekenhuis. Sommigen van onze familieleden adviseerden ons naar een vrouw te gaan die zou weten hoe ze dit soort ziektes kan genezen. Ze vertelden ons dat de naam van onze vader het enige gegeven is dat zij nodig heeft. Dat zou voldoende zijn voor haar om ons te vertellen waaraan hij lijdt en om ons een medicijn voor te schrijven. Is het voor ons toegestaan om deze vrouw te bezoeken?

Antwoord:
Het is verboden om deze of soortgelijke vrouwen iets te vragen of te geloven. Zij hoort namelijk thuis in het rijtje van waarzeggers en toekomstvoorspellers, die beweren kennis te hebben van het verborgene. Zij vragen hulp aan de Djinn voor hun geneeswijze en hun informatie over deze mensen. Het is authentiek overgeleverd dat de profeet, Salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd:

’Wie naar een waarzegger gaat en hem een vraag stelt; zijn Salaat zal gedurende veertig nachten niet worden geaccepteerd’’ (Moslim)

Het is ook authentiek overgeleverd dat hij, Salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd:
‘Wie naar een toekomstvoorspeller of waarzegger gaat en gelooft wat hij zegt, diegene is ongelovig in wat is neergezonden naar Mohammed, salla Allahu alayhie wa salam.’

{mosgoogle right}Er zijn talloze andere overleveringen met dezelfde strekking. Men moet de daad van deze mensen en diegenen die bezoeken afkeuren en verwerpen. Hen mag niets gevraagd worden en ze mogen ook niet geloofd worden. Zij dienen aangegeven te worden bij de verantwoordelijke autoriteiten om de straf te krijgen die ze verdienen. Ze zullen de gemeenschap grote schade toebrengen als men hen hun gang laat gaan en niet aangeeft. Niets tegen hen ondernemen betekent dat hem hen helpt om de onwetenden die hen vragen en geloven te misleiden.

De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft gezegd:
‘Als iemand van jullie iets verwerpelijks ziet dan moet hij dit veranderen met zijn hand. Als hij hiertoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als hij hier nog steeds niet toe in staat is, dan met zijn hart, en dit is het zwakste niveau van Imaan’ (Moslim)

Tot het afkeuren met de tong behoort ongetwijfeld het aangeven van deze mensen bij de verantwoordelijke autoriteiten, zoals de leider, het comité dat beveelt tot het goede of de rechtbank. Dit is ook een vorm van samenwerking omwille van rechtvaardigheid en godvrees.

Sheikh Ibn Baaz
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie, Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.