Het bezoeken van een niet-mahram vrouw die ziek is

Er is geen zonde voor een man die een niet-mahram vrouw bezoekt, of een vrouw die een bezoek brengt aan een niet-mahram man, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: gepaste kleding, er geen risico voor fitnah is en niet alleen samen zijn.

Imam al-Bukhaari heeft gezegd: “Hoofdstuk over vrouwen die een bezoek aan (zieke) mannen brengen. Umm al-Darda’ “bezocht een van de Ansaari mannen uit de moskee.” Daarna vertelde hij een hadith van ‘Aisha (رضي الّله عنه), die zei dat zij Abu Bakr en Bilaal (رضي الّله عنهمَا) beiden bezocht toen zij ziek werden nadat zij (Abu Bakr en Bilaal) voor het eerst naar Medina kwamen.

Muslim heeft overgeleverd van Anas dat Abu Bakr tegen ‘Oemar (moge Allah tevreden met hen zijn) zei, nadat de Profeet (صلى الله عليه وسلم‎) stierf: “Laten we naar Umm Ayman gaan en haar bezoeken zoals het gebruikelijk voor de Profeet (صلى الله عليه وسلم‎) was haar te bezoeken”, dus gingen ze naar haar toe.

Ibn al-Jawzi heeft gezegd: This is to be interpreted as referring to one from whom there is no fear of fitnah, such as an old woman. Einde citaat.

Bron: Islam Q&A