Het aanraken van de edele Koran

Salamoe alaykom,

 

Ik heb een vraag over de Koran: Moet je eerst woedoe doen voordat je de Koran vasthoudt of is dat niet verplicht?

Antwoord

Het aanraken van de edele Koran.

De Profeet (vzmh) heeft in zijn brief aan de mensen van Jemen gezegd: “De Koran mag alleen door een reine persoon worden aangeraakt.” (Overgeleverd door Ad-daaraqoetne en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e (122))

Er zijn wat betreft het aanraken van de Koran nogal wat meningsverschillen tussen de geleerden. Er zijn geleerden die zeggen dat het niet toegestaan is de Koran aan te raken zonder de kleine wassing te hebben verricht. Dit baseren zij op het volgende vers:

“Laa yamassoehoe illa l-motahharoen.”

En er zijn geleerden die geven aan dat er een uitzondering is wat betreft het aanraken van de Koran. Maar gezien de bovengenoemde Hadeeth, wordt aangeraden wel de woedoe te verrichten.

En Allah, de Verhevene, weet het best.

Door Aboe Soufyan