Doeff of een derbouka

Vraag:

Wij, een groep vrouwen, willen graag beginnen met een anachiedgroep. En het blijkt dat bijna alle Marokkaanse anachiedgroepen doeff gebruiken als instrument en niet de derbouka. Beiden klinken hetzelfde. Onze vraag is of deze allebei onder trommel vallen of juist niet? We horen vaak verschillende antwoorden, vandaar dat we deze vraag hier voorleggen. Insha-Allah krijgen we een duidelijk antwoord.
Moge Allah (st) jullie rijkelijk belonen voor jullie inspanningen.

Wassalaamo 3alaykom warahmatoellah.

Antwoord:

De Islam staat zingen toe, onder de voorwaarde, dat het op geen enkele wijze obsceen of schadelijk is voor de islamitische moraal. Klik hier voor meer info over zingen.

De boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Daden worden naar hun intentie beoordeeld en iedereen krijgt, wat hij bedoelt heeft. ”(Boecharie en Moslim)

Zingen en spelen op de trommel is toegestaan. Er is overgeleverd, dat veel metgezellen van de Profeet (moge Allah tevreden met hen zijn) gewend waren, om naar gezang te luisteren en daar niets verkeerds in zagen. Wat de hadiths betreft, die zich tegen gezang uitspreken: deze zijn allen zwak en onderzoekers hebben aangetoond, dat zij onbetrouwbaar zijn.

{mosgoogle left}Dus de doeff is toegestaan, wat betreft de derbouka kunnen wij hierover niet oordelen. De meningen hierover verschillen namelijk.

En Allah weet het beste.

Bron: IslamCity