de Wij-vorm in de Koran

Vraag:
Ik ben al-hamdollilah moslim maar op YouTube las ik eens dat een christen schreef: in vele Surats staat “we” wat kunnen de moslims daar tegen inbrengen als uitleg?

Antwoord:

Bismilah irahman irahiem

Je hoeft omtrent de beschreven situatie absoluut geen zorgen te maken. “Wij” in de Koran slaat op Allah, de Verhevene. Dit wil niet zeggen dat er meer goden zijn of dat het slaat op meervoudsvormen van Allah, of dat Hij, de verhevene, metgezellen heeft of wat dan ook. De “Wij” in de Koran is een manier om te laten zien dat Allah, de Verhevene, niet altijd in de ‘ik’ vorm tegen de mensheid praat en dat wij, mensen, hier van kunnen leren. Het herhaaldelijk spreken in de ik-vorm door de mens, kan immers voor de mens duiden op arrogantie.

Een rationele verklaring dus. Dus van de Koran kunnen we leren hoe wij mensen, het beste kunnen communiceren. Jij zegt ook liever: “wij hebben dit en wij zijn dat van plan” etc., terwijl in werkelijkheid alleen jij iets bijzonders voor elkaar hebt gekregen. Uiteraard kunnen wij, de mensen, ons absoluut niet vergelijken met Allah of onze boeken met de Koran.

En Allah, de Verhevene, en ZIJN boodschapper (sallallahoe alayhie wa selaam) weten het ’t best.

Wa 3likom salam wa rahmatulahi wa baraktuh

Redactie Islamcity