De Shari ah herzien?

Wat is de regelgeving met betrekking tot iemand die zegt: ‘’Sommige wetten van de Shari’ah (Islamitische wetgeving) moeten nodig onder de loep worden genomen. Ze zijn toe aan verandering omdat ze niet passen bij de ontwikkelingen van deze tijd. Zoals het erfrecht, waarin de man twee keer zoveel krijgt als de vrouw.’’ Wat is de Islamitische regelgeving over wie zulke uitspraken doet?

Antwoord:

Allah, subhana wa ta3ala, heeft wetten aan Zijn dienaren opgelegd. Hij heeft deze verduidelijkt in Zijn Edele Boek en via zijn Boodschapper, salla Allahu alayhie wa salam, zoals het erfrecht, de vijf dagelijkse gebeden, de Zakaat, het vasten en
andere regels die Allah heeft verduidelijkt voor Zijn dienaren en waar de gehele Islamitische gemeenschap mee instemt. Niemand mag bezwaar hebben tegen deze wetten of deze veranderen. Het is immers een wetgeving die is vastgesteld voor de
Islamitische gemeenschap in zowel de tijd van de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, als na hem tot het aanbreken van het Uur. Men is verplicht zich hieraan te houden met overtuiging en geloof.

Wie beweert dat andere wetten geschikter zijn, is een ongelovige. Dit geldt eveneens voor wie het overtreden van deze wetten toestaat. Hij wordt ook als ongelovige gezien, omdat hij bezwaar heeft tegen Allah, subhana wa ta3ala , Zijn Boodschapper, salla Allahu alayhie wa salam, en de consensus van de Islamitische gemeenschap. Indien deze persoon een moslim is, dan dient de Islamitische leider hem te vragen om berouw te tonen. Toont hij berouw, dan wordt dit van hem geaccepteerd. Toont hij geen berouw, dan moet hem door de Islamitische leider, de doodstraf worden opgelegd. Hij is dan immers een ongelovige en afvallige van de Islam. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd: ‘’Wie zijn religie verandert, moet worden gedood’’ (Al-Bukharie)

{mosgoogle left}Sheikh Ibn Baaz
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie, Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.