Ze dreigt haar examen te gaan te missen vanwege haar hijab

Ik zou graag willen weten wat een meisje moet doen als ze wil Hijab dragen in een seculier land. Ze studeert op die school geneeskunde en mag op school geen hoofddoek dragen. Dus wat moet ze doen? Moeten ze wachten met het dragen van een hijab tot ze haar studie heeft afgerond? Moge Allah je belonen met goede.

Alle lof zij Allah.

De moslimvrouw is verplicht hijab te dragen voor de niet-mahram mannen, omdat er bewijs vanuit de Koran en Sunnah is, zoals de verzen (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En
Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig”.
[Al Ahzaab 33 : 59]

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” [al-Noor 24:31]

Het is niet toegestaan om hijab af te doen vanwege studie, want dat is niet iets waar je leven van afhangt en het dus je zou vrijwaren van iets wat Allah verboden heeft. Dus dit meisje dient vast te houden aan haar religie en haar hijab te dragen, zelfs als dat betekent dat zij haar studie zou moeten opgeven.

Opgemerkt moet worden dat wie zijn vertrouwen in Allah stelt, Allah zal hem bijstaan en hem beschermen, en dat wie Allah vreest, Allah zal de zaken makkelijk voor hem maken, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

” En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden.
En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht. En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend. Voorwaar, Allah volbrengt Zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf bepaald. “
[al-Talaaq 65:2-3]

Ze dient geduldig en voorbereid te zijn op (eventuele) spot en ergernis, waar zijn mee geconfronteerd zou kunnen worden. Ter herinnering aan de beloning die Allah voor degenen die zich aan Zijn religie vasthoudt, heeft voorbereid, zoals de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:

“Er zal een tijd van geduld komen wanneer degene die voldoet (aan de islam) de beloning van vijftig martelaren uit uw midden zal ontvangen.” Overgeleverd door al-Tabaraani uit de hadieth van Ibn Mas’oed, geclassificeerd als sahih door al-Albaani in
Sahih al-Jaami ‘, no. 2234.
En Allaah weet het best.

Bron: Islam Q&A