Waarom is het dragen van een hoofddoek verplicht en hoe draag je deze?

In de Koran komen twee verzen voor waar staat dat het dragen van de hoofddoek verplicht is gesteld:

Soera 33, de Confreranten (Al-Ahzaab), vers 59: “O Profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

Soera 24, het Licht (An-Noer), vers 31:  “En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij mocht slagen.”

Als de vrouw geen hoofddoek draagt treedt zij het geloof niet uit maar gehoorzaamt zij Allah (swt) niet. Want in de verzen kun je ook lezen dat hidjaab een bescherming is tegen de kwade ogen.

Het lichaam van een vrouw moet men zien als een waardevolle diamant, de diamant zou men goed moeten beschermen tegen kwade bedoelingen. Zou jij jouw diamant niet koesteren en goed verzorgen? Vind jij jezelf niet kostbaarder dan een diamant? Absoluut!

De hoofddoek is geen religieus symbool dat onnodig is, maar het is een goddelijke verplichting. Niemand heeft het recht om de vrouw dit persoonlijke recht te ontnemen. Sommige uitnodigers tot vernieuwing zeggen dat de hoofddoek een vorm is van achterstand en dat het de vrouw tegenhoudt om carrière op te doen en deel te nemen aan de emancipatie. Dit is een beredenering die nergens op slaat, want wat is de relatie tussen de hoofddoek en de technologische vooruitgang? Geen!

{mosgoogle left}

De hidjaab moet aan enkele eisen voldoen:

  • Een hidjaab dient de lichaamsdelen van het lichaam te bedekken, die tot de ‘awrah behoren. Het woord ‘awrah betekent: de lichaamsdelen die niet getoond mogen worden.
  • De hidjaab van de vrouw dient geen versiering te zijn.
  • De hidjaab van de vrouw dient voldoende dik te zijn, zodat men er niet doorheen kan kijken.
  • De hidjaab dient losjes te zijn, dus niet strak, zodat het geen lichaamsdeel accentueert.
  • De hidjaab dient niet geparfumeerd te worden met bakhoer of een geurtje.
  • De hidjaab dient niet te lijken op mannelijke kledij.
  • De hidjaab dient niet op de kledij van niet-moslima’s te lijken.
  • Het dient geen kledingstuk van faam en ijdelheid te zijn.

Bron: Kitap.nl