Zijn de namen Yassine & Thaha halal of haram?

Vraag: Een vrouw die lezingen geeft in de moskee heeft gezegd dat de namen Yassine en Thaha haram zijn omdat er twee soara’s zijn die met deze namen beginnen. Klopt dit?

Antwoord:

Degene die zegt dat de namen YASSINE & THAHA haram zijn, is degene die met bewijs moet komen en niet andersom.

De regel aangaande ‘Ibaadah (aanbidding) is dat verzonnen aanbiddingen verboden zijn, totdat een bewijs ons anders aangeeft. Pas als iets in de Koran of Soennah als zijnde aanbidding wordt bevestigd, dan pas mogen wij Allah de Verhevene hiermee aanbidden.

We mogen bijvoorbeeld enkel maghreb bidden door 3 raka’aat te verrichten en niet 6 omdat we daar zin in hebben. We aanbidden Allah de Verhevene dus enkel op de manier die Hij ons heeft voorgeschreven in de Koran of middels de tong van Zijn boodschapper (salla llaahoe ‘aleihi wa sallam) in de Soennah.

We mogen niet een geheel nieuw gebed bedenken en het aanbidding noemen. Waarom niet? We mogen Allah enkel aanbidden op de manier die ons is voorgeschreven in de sharie’ah.

De regel die echter geldt voor de wereldse zaken, is precies andersom:
alles in wereldse zaken is toegestaan, totdat er bewijs is dat dit verbiedt.

Wat leert dit ons?

  • Als iemand ons vraagt wat het bewijs is dat een bepaalde aanbidding NIET is toegestaan, dan is de reactie dus: ik hoef geen bewijs te leveren dat het niet mag, want het standaard uitgangspunt betreffende aanbidding is dat het niet toegestaan is om Allah te aanbidden, behalve op de wijze die Hij ons heeft voorgeschreven.

Kortom, de vrouw uit de moskee is degene die bewijs moet leveren dat de islamitische wetgeving deze namen verbiedt.

  • Als iemand bij ons komt en zegt: wat is het bewijs voor het feit dat deze wereldse zaak toegestaan is? Dan zegt u: Ik hoef geen bewijs te leveren, want het standaard uitgangspunt betreffende wereldse zaken is dat ze toegestaan zijn, behalve als er een bewijs komt dat het verandert in een verbod.

De zoetheid hiervan is dat als men onderzoek gaat doen en geen enkel
bewijs aantreft voor iets, men toch nog bewijs heeft. Het bewijs is
dan de afwezigheid van het bewijs!

Voor de rest geldt dit voor zowel bestaande als nieuwe moslims:
Er is geen bewijs binnen de Islamitische wetgeving dat iemand die zich bekeert heeft, zijn naam moet veranderen. Dit is alleen het geval wanneer de Islamitische wetgeving dit eist.

Bijvoorbeeld wanneer een naam betekent dat men een dienaar is van anderen dan Allah, zoals:

  1. Dienaar van de maan, zon of iets dergelijks.
  2. Of wanneer een naam niet geschikt is om iemand mee te noemen.
  3. Of namen die typisch zijn voor christenen. Op het moment dat iemand deze naam hoort denkt hij dat de persoon in kwestie christen is.

Het advies is deze naam ook te veranderen.

Team www.IslamCity.nl