Wettelijk islamitisch huwelijk

Vraag

Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatoeh,
Wanneer kan men spreken van een wettelijk islamitisch huwelijk, dus wanneer is men volgens de islam getrouwd?

Barak Allahou feek, Allahi djazak bi ghair.
Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatouh.

Antwoord

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoe.

Allereerst wil ik je opnieuw bedanken voor je vertrouwen in Islam City. Insha Allah zal ik je vraag kunnen beantwoorden.

Dit is op het moment dat er een huwelijkscontract is opgesteld en deze ondertekend is door zowel de man als de vrouw. Het huwelijkscontract (of nikah) is de formele verbintenis die twee individuen van vreemden in man en vrouw verandert. Veel rechten en plichten worden, als resultaat van het huwelijkscontract, verplicht en men verwacht dat het insha Allah vele vruchten zal afwerpen.

Het islamitische huwelijkscontract heeft voorwaarden, vereisten, zuilen en facultatieve (verschillende keuzemogelijkheden) beginselen. Een contract moet aan de voorwaarden en zuilen voldoen om geldig te zijn. De volgende beginselen worden door de geleerden opgegeven:

 1. Voorwaarden
  – De geschiktheid van de bruidegom
  – De geschiktheid van de bruid
  – De toestemming van de bruidegom
  – De toestemming van de bruid
  – De aanwezigheid of goedkeuring van de wali
  – De aanwezigheid van tenminste twee mannelijke betrouwbare getuigen.
 2. Vereisten
  – De bruidsschat
 3. Zuilen
  – Het aanbod (idjab)
  – De aanvaarding (qaboel)
 4. Facultatieve beginselen

Over de voorwaarden wil ik het niet uitgebreid hebben. Alleen de toestemming van de bruid verdient wat extra aandacht, aangezien veel mensen denken dat deze toestemming er haast niet of niet toe doet. Uit de overleveringen blijkt namelijk wel degelijk dat een vrouw om toestemming moet worden gevraagd:

A’ishah berichtte dat de Boodschapper van Allah zei: “Vraag de vrouwen om toestemming met betrekking tot hun schaamdelen (dat is het huwelijk).”
Overgeleverd door Ahmad en an-Nasa’i. Door al-Abani geklasseerd als betrouwbaar.

En ook Aboe Moesa al-Ash’ari berichtte dat de Boodschapper van Allah zei: “Wanneer een van jullie zijn dochter wil laten trouwen dan moet hij haar om toestemming vragen.”
Overgeleverd door at-Tabarani en Aboe Ya’la. Door al-Abani geklasseerd als betrouwbaar.

De toestemming van de bruid is een vereist beginsel van het huwelijkscontract. Zonder deze toestemming is het contract ongeldig of kan het, op verzoek van de bruid, door islamitische autoriteiten ongeldig verklaard worden.

Over de vereisten van het huwelijkscontract wil ik het ook niet uitgebreid hebben. Het is het woord van Allah dat de man hiertoe verplicht:

“En geef de vrouwen (die jullie trouwen) hun bruidsschat met een goed hart.”
(Koran An-Nisa’ 4:4)

“Huw hen met de toestemming van hun eigen familie en geef hen de bruidsschat die aan redelijke voorwaarden voldoet.”
(Koran An-Nisa’ 4:25)

Overdrijf niet in het vragen van een bruidsschat.

Oeqbah Bin ‘Amir berichtte dat de Boodschapper van Allah zei:

“De beste huwelijken (of bruidschatten) zijn de gemakkelijkste.”

Overgeleverd door Aboe Dawoed, Ibn Madjah en anderen. Door al-Abani geklasseerd als betrouwbaar.

A’ishah berichtte dat de Boodschapper van Allah zei:
“Waarlijk, een teken van zegening voor een vrouw is dat haar verloving, sadaq (bruidsschat) en baarmoeder (de bevalling) allemaal gemakkelijk gemaakt worden.”
Overgeleverd door Ahmad, al-Hakim en anderen. Door al-Abani geklasseerd als betrouwbaar.

Dan alleen nog de zuilen van het contract, idjab en qaboel, of terwijl aanbieden en aanvaarding. Dit zijn de belangrijkste en echte pilaren van het contract. Ze duiden de wederzijdse overeenkomst en aanvaarding aan tussen de twee partijen om in deze huwelijksverbintenis samen te komen. Idjab en qaboel moeten in duidelijke, goed omschreven woorden opgesteld worden, in één en dezelfde zitting en in de aanwezigheid van getuigen.

Een voorbeeld:

De wali zegt: “Ik bied jou mijn dochter/beschermelinge (die en die) aan volgens de Wet van Allah en Zijn Boodschappers soennah, en volgens de mahr (bruidsschat) en voorwaarden die we zijn overeengekomen.”

Dan zegt de bruidegom: “Ik aanvaard het om jou dochter/beschermlinge (die en die) te trouwen volgens de Wet van Allah en Zijn Boodschappers soennah, en volgens de mahr (bruidsschat) en voorwaarden die we zijn overeengekomen.”

{mosgoogle left} Zodra het huwelijkscontract gesloten is, zijn alle rechten en verantwoordelijkheden voor de twee echtgenoten, inclusief de uitgestelde mahr (bruidsschat) van de vrouw, onmiddellijk geldig. En is er dus sprake van een wettelijk islamitisch huwelijk.

Oem Tasnime