Man respecteert zijn vrouw – vrouw respecteert haar man


Vanzelfsprekend is wederzijds respect en vertrouwen op zijn plaats ongeacht de moeilijkheidsgraad van de situatie. De wachtperiode is ingesteld om beide partijen de gelegenheid te geven af te koelen en een tijd van zelfanalyse in te gaan. Dat hedentendage vele mensen met modder gaan gooien en misbruik nemen van de echtscheidingsperiode is een teken van het verval van de moraal van de maatschappij. Het duidt op de egoistische houding die vele mensen hebben en laat zien dat zij niet gericht zijn op het zoeken naar oplossingen, maar hun eigenbelang als prioriteit stellen.

Een afkoelingperiode kan echter een aangename optie zijn. Soms is het belangrijk dat men even afstand neemt van elkaar om weer nader tot elkaar te kunnen komen. Het is een periode waarin men de volgende vraag centraal moet stellen: Wil ik dat dit huwelijk slaagt? Zo ja, wat kan ik doen om dat te bereiken. Zo nee, hoe kan ik op een vredige en rechtvaardige wijze een einde aan het samenzijn maken?

Een afkoelingsperiode moet worden ingesteld in het bijzijn van twee betrouwbare getuigen en kan drie keer plaats vinden. De derde keer is onherroepelijk. Dat wil zeggen dat de man na drie keer officieel de scheiding afrondt en niet meer op zijn schreden terug kan keren. {mosgoogle left}Zowel de man als de vrouw zijn daarna vrij om hun levens voort te zetten zoals zij dat wensen. Wat velen niet inzien is dat deze islamitische echtscheidingsprocedure onbewust inherent is geworden aan westerse opvattingen van echtscheiding. In vele gevallen wordt arbitrage ingeschakeld in de vorm van relatietherapie. Afkoelingsperioden zijn een onderdeel hiervan.