Wat zijn de rechten van buren?

Vraag: Wat zijn de rechten van buren?

Antwoord:

De Profeet (vzmh) heeft hiervan een lijst gegeven:

“Help hem, als hij je hulp vraagt.
Geef hem steun, als hij je ondersteuning vraagt.
Leen iets aan hem uit, als hij om een lening komt.
Troost hem, als hij verdrietig is.
Verzorg hem , als hij ziek is.
Ga naar zijn begrafenis, als hij overleden is.
Feliciteer hem, als hem iets goeds overkomt.
Voel met hem mee, als hem een ramp overkomt.
Scherm zijn lucht (of licht) niet af door je huis hoog te bouwen zonder zijn toestemming.
Behandel hem niet ruw.
Geef hem een deel als je fruit koopt, en als je dat niet doet, breng het dan ongemerkt naar
je huis en laat je kinderen er niet buiten mee rond lopen om de buurkinderen er jaloers mee te maken.”

Deze hadith laat zien, dat je tenminste moet weten wie je buren zijn.

Tegenwoordig kennen veel mensen in de grote steden, die in flatgebouwen wonen elkaar nauwelijks. In termen van voorkeurabehandeling heeft de buur, die het dichst bij je woont de voorrang.

Team www.IslamCity.nl