Wat zijn de rechten en plichten van een vrouw?

Als echtgenote ben je verplicht je man te gehoorzamen, zolang dit niet de ongehoorzaamheid van Allah ten gevolgen heeft, want de Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Als een vrouw vijf keer per dag bidt, vast in de maand Ramadan, haar kuisheid bewaart en haar man gehoorzaamt, zeg dan tegen haar:

“Ga het paradijs binnen door welke deur je maar ook wilt.”

Er is één ding in het bijzonder waarnaar een vrouw moet streven om haar echtgenoot te gehoorzamen, en dat is als hij haar vraagt om met hem naar bed te gaan.

Je hebt het recht om jouw mening te geven, voorstellen te doen. En het beste standpunt dat je kunt innemen om de huwelijksband sterk en intact te houden is, je te realiseren dat je man degene is, die de verantwoordelijkheid heeft over het gezin in het huis van zijn vrouw. Hij is ook verantwoordelijk voor de kostwinning. Dit is de algemene regel. Jij bent echter verantwoordelijk voor degenen, die onder jouw zorg zijn geplaatst.

Je hebt het recht op jouw eigen individualiteit, op het behoud van jouw eigen naam en om te bezitten, te erven en jouw eigendommen te gebruiken zoals jij wenst. Jij hebt het recht en de plicht om jezelf te ontwikkelen en je te onderwijzen, jouw talenten te ontwikkelen, de belangen van jouw familie te beschermen en de moslimgemeenschap te versterken.